Request edit access
Oceń pracę Urzędników
Szanowni Państwo
w związku z podjętymi działaniami na rzecz poprawy obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Lisewie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma na celu zebranie opinii o stosowaniu przez pracowników Urzędu w codziennej pracy zasad zawartych w Kodeksie etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie.

Informujemy, że wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Pytanie 1. Czy wie Pan/Pani, że w Urzędzie Gminy w Lisewie istnieje Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Lisewie?
Pytanie 2. Jak ocenia Pan/Pani przestrzeganie przez pracowników Urzędu Gminy w Lisewie niżej podanych postaw etycznych:
Praworządność
Bezstronność i bezinteresowność
Odpowiedzialność
Jawność
Dbałość o dobre imię Urzędu i pracowników w nim zatrudnionych
Godne zachowanie w miejscu pracy i poza nim
Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami
Pytanie 3. Proszę określić, czy powyższe zasady precyzyjnie ujmują zagadnienia etycznego zachowania urzędników?
Pytanie 4. Jeśli przestrzeganie jakiejś zasady ocenia Pan/Pani źle i bardzo źle proszę o wskazanie jakiego zakresu załatwianych w urzędzie spraw dotyczyło:
Jeśli to możliwe prosimy o podanie przykładów nieetycznego zachowania:
Your answer
Pytanie 5. Jakie, zdaniem Pana/Pani zasady (standardy) postępowania pracowników UG w Lisewie podczas pełnienia przez nich służby publicznej wymagają doskonalenia/ poprawy ?
Your answer
Uwagi i propozycje zmian:
Your answer
Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety. Ankiety prosimy wrzucać do urny ustawionej na stoliku na korytarzu na piętrze budynku Urzędu Gminy Lisewie, wysłać pocztą lub przekazać w inny dowolny sposób np. w formie skanu przesłać na adres mailowy: sekretariat@lisewo.com lub sekretarz@lisewo.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms