ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η φόρμα "Αξιολόγηση των δράσεων ΕΚΕ" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.