Request edit access
Защо хората напускат България?
Тази анкета се провежда от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора в рамките на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна Програма "Добро управление", процедура BG05SFOP001-2.009.

Отчитайки нарастващата тенденция за изтичане на човешки капитал от икономиката и страната ни, провеждаме това анкетиране сред широката общественост и бизнеса, за да установим мнението на гражданите за причините и да съберем предложения за противодействие на негативните фактори, да ги анализираме, обобщим и представим пред властите, отговорни за вземане на съответни мерки за задържане и привличане на хора да живеят и работят в България.

Моля, включете се в усилията ни да възродим родината и да работим заедно за по-добър живот!
Повече информация за проекта можете да намерите на www.ostavam.net

Този документ е създаден в рамките на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила", изпълняван от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление", процедура BG05SFOP001-2.009. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Търговско-промишлена палата - Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Областна администрация Стара Загора гарантират, че личните данни ще бъдат използвани само за целите на обобщаване на категориите анкетирани и по никакъв повод няма да бъдат предоставени на трети страни без знанието на респондента.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Фирма *
Име на анкетирания
Тел./мобилен
e-mail
Смятате ли да останете да развивате бизнеса си в България в близките 5 години? *
Ваши работници/служители напуснали ли са в България в последните 5 години? *
Какво според вас отблъсква хората да живеят и работят в България? (моля, класирайте от 1 до 5, където 1 е с най-голяма тежест, а 5 - с най-малка) *
1
2
3
4
5
Ниско заплащане на труда
Възможност за професионална реализация
Манталитет на населението
Лош обществен ред
Липса на сигурност и защита
Лоша инфраструктура
Липса на законност и справедливост
Липса на свобода за себеизразяване
Друго
Ако е друго (моля пояснете)
Смятате ли, че негативните фактори в България могат да се променят? (моля, класирайте от 1 до 5, където 1 е с най-голяма тежест, а 5 - с най-малка) *
1
2
3
4
5
Ниско заплащане на труда
Възможност за професионална реализация
Манталитет на населението
Лош обществен ред
Липса на сигурност и защита
Лоша инфраструктура
Липса на законност и справедливост
Липса на свобода за себеизразяване
Друго
Ако е друго (моля пояснете)
Според вас, от кого най-много зависи промяната в неблагоприятните фактори? *
Парламент
Държава
Община
Съдебна система
Гражданско общество
Всеки гражданин
Ниско заплащане на труда
Възможност за професионална реализация
Манталитет на населението
Лош обществен ред
Липса на сигурност и защита
Лоша инфраструктура
Липса на законност и справедливост
Липса на свобода за себеизразяване
Друго
Ако е друго (моля пояснете)
Бихте ли инвестирали в задържане и привличане на работна сила *
да
не
не мога да преценя
Увеличаване на възнаграждението
Социални бонуси
Приемане на чужденци на работа
Приемане на бежанци на работа
Приемане на работа на чужди граждани с българско самосъзнание
Приемане на роми на работа
Предоставяне на стажантски места
Друго (моля пояснете)
Ако е друго (моля пояснете)
Желаете ли да се включите в работата на проекта?
да
не
не мога да преценя
Желаете ли да се включите в работата на проекта?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chamber Of Commerce. Report Abuse