Въпросник за училища

Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея са на възраст между 14 и 24 години и се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

За да се случи всичко това, Фондацията на Наградата в България, лицензира училища, младежки организации и клубове, които имат желание да прилагат наградата в тяхната структура, като в същото време ги подпомага, за да спазват международните стандарти, сътворявайки преживявания за участниците в Наградата, които остават за цял живот!

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access