ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Η φόρμα "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.

This form was created using Google Forms. Create your own