Request edit access
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DLA UCZNIA W FORMIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO                             w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją udziału w szkoleniu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (PCEiK)  ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, tel.: 71 314 01 72, adres e-mail: sekretariat@pceik.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: abi@adametronics.pl, tel. 608 294 903.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

W przypadku nieprzybycia na szkolenie bez uprzedniego odwołania udziału na 3 dni robocze przed szkoleniem  (wymagana forma pisemna - mail lub telefoniczna) PCEiK obciąży zgłaszającego kwotą (50 %) uczestnictwa w szkoleniu.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy