Request edit access
Anmälan The Book Lounge 2019
Norrköpings nyskapande och kreativa event. Några av Sveriges bästa författare, formgivare, illustratörer samt andra härliga människor i branschen.
Namn *
Your answer
Email *
Your answer
Företagsnamn
Your answer
Fullständigt personnummer inkl 4 sista ELLER Organisationsnummer *
T.ex: 19811025 - 1111 ELLER 559173-3687
Your answer
Fullständig faktureringsadress *
T.ex: Tätörtsgränd 15, 165 75 Hässelby
Your answer
Vilket eventpaket önskar ni? *
Se olika paket på hemsidan, här kan även övrig information skrivas in som t.ex allergier.
Your answer
Allmänna villkor
Allmänna villkor för utställare på The Book Lounge

1. WeAreAnywhere Eventproductions AB (AnyWhere Events) är i dessa villkor benämnd Arrangör.

2. Anmälan ska ske skriftligt och är bindande för utställaren tills den har antagits eller avböjts av Arrangören. För att beställningen ska vara giltig ska utställaren mottagit en skriftlig bekräftelse via e-mail.

3. Om anmälan antagits har härigenom bindande avtal träffats avseende det val du har gjort 1,2 eller 3 som angivits i Arrangörens orderbekräftelse, samt om tillval har gjorts.

4. När beställning har godkänts skickas faktura ut. Betalningen ska vara oss tillhanda inom 14 dagar, om inte annan överenskommelse har gjorts mellan parterna. Eventytan får inte disponeras på eventdagen förrän anmälningsavgiften är betald.

5. Vid försenad betalning (fakturans förfallodatum) debiteras en dröjsmålsränta på 2%.

6. När ordern är godkänd av arrangören har utställaren ingen rätt till återbetalning.

7. Arrangören förbehåller sig rätten till att godkänna eller neka vilka utställare som upplåts plats och har rätt till att neka utan förklaring.

8. Arrangören äger rätten till att fritt uppställa villkoren för upplåtelse av eventplats. Det är inte tillåtet att överlåta helt eller delvis hyrd plats utan Arrangörens medgivande.

9. Utställare får inte utan Arrangörens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta varken sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtal till annan part.
För att få ha en samutställare på eventytan måste Arrangören ha godkänt det skriftligt innan ordern kan träda i kraft.

10. Utställare förbinder sig enligt avtal att följa allmänna villkor, säkerhets och ordningsföreskrifter och arrangörens föreskrifter. Det som har angivits i denna handling samt även de övriga vid var tid gällande säkerhets och ordningsföreskrifter eller föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av Arrangören.

11. Arrangören meddelar när lokalen är tillgänglig för utställare.

12 Enligt Arrangörens krav på utställare och eventyta får inte utställare motsäga sig föremål som strider mot regler och eventets utseende som utfärdats av Arrangören.

13. Enligt regler ska utställare:
a) Ha eventytan klar senast en timma innan eventet öppnar upp för allmänheten. Endast de föremål som ska ställas ut får vara uppställda. Inga kartonger, skräp eller dylikt får uppta eller synas på eventytans plats.

b) Ha plockat iordning och lämnat lokalen 2 timmar efter eventet slut. Platsen ska vara återställd i samma skick som innan utställare intar ytan. Skräp, kartonger och dylikt tas med ifrån platsen och inget lämnas kvar i lokalen, i annat fall kan utställare komma att debiteras en avgift.

14. Utställare ansvarar för förstörd egendom av eventyta som utställaren har tillfogat.

15. Utställda föremål får inte plockas bort eller forslas ut från eventytan under tiden eventet äger rum.

16. Utställare gör endast reklam på sin egen eventyta som har tilldelats om ingen annan skriftlig överenskommelse gjorts med Arrangören.

17. Utställare godkänner att Arrangören behandlar personuppgifter som har angivits i och med anledning till anmälan.
a) Alla uppgifter i ansökan är obligatoriska och ska fyllas i för att kunna beviljas.
b) Utställaren är införstådd och godkänner att uppgifterna registreras som underlag för avtal och administration.
c) Uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners och användas i marknadsföringssyfte enbart om utställare har givit Arrangören skriftligt godkännande.

18. Eventet är befriad från påföljd och ansvarar inte under några omständigheter för:
a) Utebliven vinst, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada.
b) Krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, översvämning, olyckshändelse av större
omfattning, ingripande myndighetsbeslut som Arrangören inte kan råda över.

19. Eventytans höjd är 2,5 m och får inte överskridas annat än om speciella skäl föreligger och då i samråd med Arrangören.

20. Utställare har rätt i samband med eventet att använda The Book Lounge varumärke och logotype för att visa sitt deltagande i eventet. I sociala medier, Facebook, Instagram, Tvitter, bloggar, vloggar.
Utöver ovanstående punkter krävs skriftligt tillstånd från Arrangören.

21. Utställare har rätt till att använda The Book Lounge varumärke och logotype i den utsträckning som Arrangören ger sitt samtycke till i villkoren eller via webbplats för eventet. I andra fall än ovannämnda villkor krävs alltid skriftligt godkännande i förväg och ska endast ske i direkt samband med genomförandet av eventet.

22. Utställaren godkänner att Arrangören:
a) Under eventet har fri tillgång till bild- och ljudupptagningar av utställaren, utställarens eventyta samt material och övrigt som utställaren visar på eventet.
b) Har fri rätt därefter att publicera upptagningar av utställare i marknadsföringssyfte i sociala medier, tidning och annan marknadsföring utöver.
c) Arrangören ansvarar dock för att inhämta från tredje part samtycke och tillstånd för sådan publicering.

23. Arrangören har rätt till att fritt bestämma och ändra eventyta samt lokal för utställaren fram till eventdagen.

24. Arrangören samt medarrangör äger rätten till att avvisa eller utesluta utställare som bryter mot ovanstående villkor från eventet. Utställare äger ej rätt till att mot Arrangören på grund av härav resa krav om återbetalning av redan erlagda avgifter eller om skadestånd.

Härmed godkänner jag villkor ovan *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service