Request edit access
ХИМИЯ 11 КЛ КАЗ (1 ВАРИАНТ)
1. Fe + Cl2 → FeCl3 реакция теңдеуіндегі тотықтырғыштың алдында тұратын коэффициент саны *
100 points
2. 40г 10% күкірт қышқылы ертіндісінің 2,61г барий нитратымен әрекеттескендегі алынған тұнбаның массасы *
100 points
3. 5%-тік ерітінді алу үшін тұздың қанша массасын 190г суға еріту керек? *
100 points
4. 3,425 г сілтілік жер металы сумен әрекеттескенде 560 мл (қ.ж.) сутек көлемі бөлінеді. Бұл метал *
100 points
5. Сульфат-иондарды осы катион арқылы анықтайды *
100 points
6. O-S-Se-Te қатардағы нейтралды атомдардың тотықтандыратын қабілеттілікВ ряду O-S-Se-Te окислительная способность нейтральных атомов *
100 points
7. 5л ауаны (оттек 20%) жандырған кезде шығатын күкірт (IV) оксидының көлемі (қ.ж.) *
100 points
8. 150 г 10%-тік аминосірке қышқылы ертіндісі этил спиртімен әрекеттескенде шыққан эфир массасы: *
100 points
9. C4H9O2N аминоқышқылының изомер саны: *
100 points
10. Ақуыз мономері: *
100 points
11. 9,3 г метиламинді жандырғанда шығатын көміртек (IV) оксидінің көлемі (қ.ж.) *
100 points
12. 6,2г затты жындырған кезде 4,48 л (қ.ж.) СО2, 9г Н2О и 2,24 л (н.у.) N2 пайда болды. Жанған заттың молекулярлық формуласын анықтаңыз. Осы заттың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 15.5-ке тең. *
100 points
13. 80г 6%-тік анилин ерітінді броммен әрекеттескенде шығатын триброманилинның массасы: *
100 points
14. Айналу схемасындағы Х және Y заттарын анықтаңыз +X +Y C2H5Cl ⎯⎯→ C2H5OH ⎯⎯→ C2H5ONa могут быть *
100 points
15. Айналу схемасындағы X4 затын анықтаңыз +Br2 +H2O +[O] +Ag2O C2H6 ⎯⎯→X1 ⎯⎯→ X2 ⎯⎯→ X3 ⎯⎯→ X4: (NaOH) *
100 points
*
100 points
Captionless Image
17. Жарық астында 117 г бензол және 112 л (қ.ж.) хлор әрекеттескенде шығатын өнімнің массасы: *
100 points
18. Аммиактың қышқылмен әрекеттескендегі реакцияның түрін анықтаңыз *
100 points
19. Малахиттың (CuOH)2CO3 ыдырату реакциясындағы коэффициент сандарының қосындасын табыңыз: *
100 points
20. Нөмір 29 реттік санымен элемент атомның энергетикалық деңгейлердің саны: *
100 points
21. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 атомның электрон формуласы осы химиялық элементке сәйкес: *
100 points
22. Озон молекуласының химиялық байланыс түрі: *
100 points
23. KClO3 KCl схема бойынша тотықтырғыштың алған электрон саны: *
100 points
24. 10 л ацетиленді С2Н2 (қ.ж.) жандыруға келетін ауаның көлемі (ауа құрамында О2 - 20%) *
100 points
25. 26 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектегі көміртек атомының саны *
100 points
Submit
This form was created inside of Apec PetroTechnic. Report Abuse - Terms of Service