SONGS FROM MIRAGE

De reservaties online zijn afgesloten.
ER ZIJN ZEKER NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR.
Toegangskaarten kunnen de avond zelf gekocht worden aan de zaalingang.
Er zijn geen genummerde plaatsen - deuren open om 19.30 u.