Request edit access
Mužská homosexualita očami mužov s výlučnou erotickou aj emocionálnou príťažlivosťou k opačnému pohlaviu
Vážený respondent, ďakujem, že ste si našli približne 10 minút čas na vyplnenie dotazníka, zameraného na vnímanie problematiky mužskej homosexuality dospelými heterosexuálnymi mužmi a na zisťovanie postojov, kvality a kvantity vedomostí o nej. Dotazník má 20 vecných otázok a všetky Vaše odpovede sú a zostanú anonymné.
Odpovede budú vyhodnotené a zverejnené 1. decembra 2017 a nájdete ich po zadaní názvu dotazníka do Google prehliadača. Prosím o pravdivé a zodpovedné vyplňovanie dotazníka. Výsledky môžu byť veľkým prínosom pre našu spoločnosť. Oslovte aj svojich známych. Nikdy neviete, koho z Vašich blízkych či priateľov sa problematika týka.
Koľko máte rokov (napíšte číslom)? *
Počuli ste o výsledkoch výskumov biologických (vrátane genetických) aj psychosociálnych vplyvov na vznik homosexuality? *
Študovali ste plné a originálne znenia biologických (vrátane genetických) výskumov vzniku homosexuality a poznáte ich závery? *
Pochybovali ste niekedy o tom, či výsledky biologických (vrátane genetických) výskumov o vzniku homosexuality reflektujú skutočnosť? *
Myslíte si, že sa pri tej istej osobe môže časom zmeniť pohlavie erotickej náklonnosti? Napríklad zo ženy na muža a naopak. *
Označte tie z uvedených psychosociálnych vplyvov vzniku homosexuality, ktoré, podľa Vás, uvádzajú niektorí autori zo svojej psychoterapeutickej praxe. *
Required
Ako podľa Vás vzniká psychická sexualita u človeka a na základe čoho to tvrdíte? *
Mali ste doma zviera, ktoré sa správalo homosexuálne? *
Ak ste v predošlej otázke odpovedali „Áno“, pozorovali ste na ňom toto správanie:
Koľko homosexuálnych priateľov (myslí sa vzájomný, dlhodobý, hlboký, dôverný kontakt) máte? *
Ak ste v predchádzajúcej otázke označili odpoveď inú ako „Ani jedného“, možno viete, aký vzťah mal ten jeden alebo jeden z nich, pokiaľ ich máte viac, so svojím otcom:
Je nejaká osoba rovnakého pohlavia, o ktorej viete, že je homosexuálna, Vaším vzorom? Ak áno, prečo? Ak takú osobu nemáte, napíšte „Nie“. Môže ísť aj o verejne známu osobu, ktorú nepoznáte osobne. *
Kto je pre Vás gay (môžete označiť viacero možností)? *
Required
Súhlasíte s tým, aby sa mohli homosexuálni jedinci sobášiť a vychovávať dieťa v páre v spoločnej domácnosti? *
Je podľa Vás tradičná rodina zastaranou inštitúciou, vyžadujúcou si nové zákonné zadefinovanie? *
Myslíte si, že by u človeka, ktorý by terapeuticky pracoval na svojom rodovom naplnení, mohlo aspoň čiastočne dôjsť k zmene erotickej náklonnosti? *
Je podľa Vás potrebné hovoriť o homosexualite viac (môžete označiť viacero možností)? *
Required
Vedeli ste, že existuje početná skupina homosexuálnych mužov, ktorí si prajú byť vedení a učení heterosexuálnymi mužmi akoby v bratskom vzťahu (teda bez sexuálneho motívu)? *
Vedeli ste, že homosexuálni muži pri svojich heterosexuálnych vzoroch (vzoroch vonkajšími i vnútornými kvalitami) v osobných, hlbokých, pravidelných kontaktoch, môžu zažiť spontánne utlmenie homoerotických túžob? *
Boli by ste ochotný sprevádzať muža s homosexuálnymi sklonmi, ktorý si Vás vyberie na nesexuálny kontakt, a byť mu skutočným bratom (môžete označiť viacero možností)? *
Required
Ako vnímate homosexuálny experiment (nie homosexuálnu orientáciu)? *
Vaše poznámky:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms