The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 2
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 2 of 2
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
No
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
No
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Accepto
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
1. Nom i llinatges
No responses yet for this question.
2. DNI
No responses yet for this question.
3. Data de naixement
No responses yet for this question.
4. Domicili
No responses yet for this question.
5. Codi Postal
No responses yet for this question.
6. Població
No responses yet for this question.
7. Telèfon(s) de contacte
No responses yet for this question.
8. Adreça mail
No responses yet for this question.
Dades bancàries
9. Entitat banc/caixa
No responses yet for this question.
10. Codi IBAN (24 dígits)
No responses yet for this question.
11. Autoritzo a l’associació a que pugui incloure el meu nom i llinatge als llistats de socis que publiqui puntualment com a reconeixement de l’entitat als seus associats. 
No responses yet for this question.
12. Autoritzo a que les convocatòries i informacions de l'Associació se m'enviïn per ­mail.
No responses yet for this question.
13. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem i accepta que les dades que vostè ens subministri seran incorporades als fitxers i registres de l'Associació, per donar­li els serveis com a associat. Enviant aquest formulari vostè autoritza a l'Associació a emprar les dades de contacte per informar­lo de les activitats i assumptes d’interès, i a tractar les dades facilitades d'acord als fins que marquen els Estatuts de l'Associació.  Podrà revocar aquesta autorització i exercir els drets d'accés, rectificació i cancel•lació dirigint­se a la Junta Directiva de l'Associació per escrit o per correu electrònic a l'adreça mail maojjmmc1@gmail.com
No responses yet for this question.
of
14
Main menu
.