The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 6
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Đã hiểu.
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Tôi đã đọc kĩ.
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 2 of 6
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Talk – Bạn sẽ trình bày về một chủ đề cụ thể.
Trưng bày & Giới thiệu – Bạn làm một mô hình mẫu về dự án Arduino của bạn
Workshops – Bạn chuẩn bị các hoạt động tương tác với người tham gia.
Tôi muốn đem tới Arduino Day một hoạt động là ...
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 3 of 6
Loading image...
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
30 phút
1 giờ
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Người mới bắt đầu tìm hiểu về Arduino
Người đã có kinh nghiệm
Mọi người
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 4 of 6