Request edit access
Starfsmannakönnun skólaárið 2015-2016
Hversu mikill tími fer hjá þér í að sinna agamálum?
Hversu tilbúnir telur þú að starfsmenn skólans séu til að bregðast við breyttum að stæðum með breyttum vinnuaðferðum?
Hversu vel telur þú að rekstraraðilar skólans (þ.e. sveitarfélagið) sinni málefnum hans?
Hvernig er foreldrasamstarfið við skólann?
Hversu mikilvæg er virkni foreldra fyrir skólastarfið?
Hversu mikinn þátt tekur allt starfsfólk skólans í skólastarfinu (kennarar, stuðningsfulltrúar, ritari, skólaliðar, stjórnendur o.s.frv.)?
Hvert er álit almennings á skólanum að þínum dómi?
Hvernig er agi og umgengni í skólanum?
Hversu mikill metnaður telur þú að ríki um starfið í skólanum frá hendi skólasamfélagsins?
Hvernig er samvinna kennara?
Hvernig telur þú að almennt viðhorf starfsfólks sé til skólans?
Hvernig telur þú að samstaðan í skólasamfélaginu sé um starfið í skólanum?
Hvernig telur þú að viðhorf nemenda í skólanum sé almennt til skólans?
Hvernig finnst þér aðstaða til náms vera í skólanum (húsnæði, búnaður, tæki o.þ.h.) þegar á heildina er litið?
Hversu vel hefur þér verið gerð grein fyrir þínu hlutverki og starfssvið þitt skilgreint?
Getur þú leitað til einhvers á vinnustaðnum þegar upp koma vandamál í tengslum við starfið?
Er rætt við þið um frammistöðu þína í starfi?
Telur þú að skipulag skólastarfsins bjóði upp á að nemendur geti haft áhrif á skipulagið á eigin námi?
Hvernig vinnustaður myndir þú segja að Grunnskólinn í Stykkishólmi væri?
Hvernig telur þú að viðhorf foreldra sé almennt til skólans?
Hvernig finnst þér samvinna heimilanna og skólans vera?
Hvernig finnst þér almennt að vinnuaðstæður þínar séu í skólanum?
Er leitað eftir þínu áliti og er það talið skipta máli í skólanum?
Hversu ánægð/ur ertu í starfi?
Hvernig eru vinnureglur um meðferð náms- og hegðunarvandamála?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service