Request edit access
Starfsmannakönnun skólaárið 2015-2016
Hvernig telur þú að viðhorf nemenda í skólanum sé almennt til skólans?
Er leitað eftir þínu áliti og er það talið skipta máli í skólanum?
Hvernig telur þú að viðhorf foreldra sé almennt til skólans?
Hvernig finnst þér almennt að vinnuaðstæður þínar séu í skólanum?
Hversu vel telur þú að rekstraraðilar skólans (þ.e. sveitarfélagið) sinni málefnum hans?
Hvernig telur þú að almennt viðhorf starfsfólks sé til skólans?
Hversu mikinn þátt tekur allt starfsfólk skólans í skólastarfinu (kennarar, stuðningsfulltrúar, ritari, skólaliðar, stjórnendur o.s.frv.)?
Hvernig eru vinnureglur um meðferð náms- og hegðunarvandamála?
Hversu mikill tími fer hjá þér í að sinna agamálum?
Hversu mikill metnaður telur þú að ríki um starfið í skólanum frá hendi skólasamfélagsins?
Hvernig telur þú að samstaðan í skólasamfélaginu sé um starfið í skólanum?
Hvernig er agi og umgengni í skólanum?
Hvernig finnst þér aðstaða til náms vera í skólanum (húsnæði, búnaður, tæki o.þ.h.) þegar á heildina er litið?
Telur þú að skipulag skólastarfsins bjóði upp á að nemendur geti haft áhrif á skipulagið á eigin námi?
Hversu tilbúnir telur þú að starfsmenn skólans séu til að bregðast við breyttum að stæðum með breyttum vinnuaðferðum?
Er rætt við þið um frammistöðu þína í starfi?
Hvernig finnst þér samvinna heimilanna og skólans vera?
Hvernig vinnustaður myndir þú segja að Grunnskólinn í Stykkishólmi væri?
Getur þú leitað til einhvers á vinnustaðnum þegar upp koma vandamál í tengslum við starfið?
Hvernig er foreldrasamstarfið við skólann?
Hversu vel hefur þér verið gerð grein fyrir þínu hlutverki og starfssvið þitt skilgreint?
Hversu mikilvæg er virkni foreldra fyrir skólastarfið?
Hvert er álit almennings á skólanum að þínum dómi?
Hversu ánægð/ur ertu í starfi?
Hvernig er samvinna kennara?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms