Request edit access
ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GẮN KẾT NHÀ TRƯỜNG VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 và Kế hoạch số 747/KH-ĐHL về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo gắn kết Nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá thực trạng công tác kết nối giữa Nhà trường với đơn vị sử dụng lao động trong quá trình đào tạo, giới thiệu việc làm, tuyển dụng nhân sự.
- Đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách để hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo, giới thiệu việc làm.

II. Nội dung Hội thảo
1. Báo cáo tham luận của các chuyên gia, đơn vị sử dụng lao động về kinh nghiệm, kết quả công tác thực hiện kết nối giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên.
2. Tiếp nhận đóng góp ý kiến của đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo của Nhà trường.
3. Thảo luận công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên; hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên.
4. Tổng kết nội dung hội thảo, đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách trong công tác kết nối giữa Nhà trường với đơn vị sử dụng lao động trong quá trình đào tạo, giới thiệu việc làm, tuyển dụng nhân sự và hỗ trợ sinh viên.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức
1. Thời gian: 19/12/2019 (Thứ năm).
2. Địa điểm: Hội trường A1002, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

IV. Số lượng tham luận
Số lượng tham luận hội thảo: dự kiến khoảng 20 tham luận, trong đó:
* Từ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, phân công cụ thể:
- Mỗi Khoa: tối thiểu 01 tham luận.
- Các đơn vị như Phòng Đào tạo, Trung tâm QHDN&HTSV, Trung tâm ĐTNH,…: mỗi đơn vị tối thiểu 01 tham luận.
* Từ chuyên gia, đơn vị sử dụng lao động: khoảng 07 – 08 tham luận. Phân công mỗi Khoa đặt hàng các đơn vị sử dụng lao động gắn kết với các hoạt động đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động của Khoa chủ trì mời các chuyên gia, đơn vị sử dụng lao động có tham luận.
* Từ các Giảng viên, Chuyên viên, Sinh viên các hệ đào tạo có quan tâm: Khuyến khích viết tham luận trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và công tác gắn kết với các hoạt động đào tạo, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp,…

Hội nghị rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của tất cả mọi người.
Trân trọng!
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hộp Thư Điện Tử Đại Học Luật. Report Abuse