Požadované údaje o budovách v správe ústredných orgánov štátnej správy, ktoré boli významne obnovené v roku 2014

Povinnosť ústredných orgánov štátnej správy zasielať do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti údaje o významne obnovených budovách vyplýva z § 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2014.

  Identifikácia správcu budovy

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Identifikácia budovy

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Údaje o budove

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Potreba energie pred významnou obnovou

  (z projektového hodnotenia)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Plánovaná potreba energie po významnej obnove

  (z energetického certifikátu budovy)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Spotreba energie pred významnou obnovou

  (meraná, z faktúry alebo stanovená odborným odhadom - za rok 2013 povinne, a ak je k dispozícii, tak aj za rok 2014)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vlastný zdroj tepla

  This is a required question

  Realizované opatrenia

  This is a required question

  Celkové vynaložené náklady na realizáciu opatrení

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access