The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 11
Section 2 of 11
Question
Question Type
Loading image…
cele odwiedzin
korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
spędzam wolny czas
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
uczę się / pracuję
wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
Rows
1.
korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
2.
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
3.
korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
4.
korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
5.
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
6.
poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
7.
spędzam wolny czas
8.
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
9.
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
10.
uczę się / pracuję
11.
wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
12.
Add row
Columns
cele odwiedzin
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 3 of 11
Question
Question Type
Loading image…
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 4 of 11
Question
Question Type
Loading image…
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 5 of 11
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 6 of 11
Question
Question Type
Loading image…
Kobieta
Mężczyzna
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
16-19
20-24
25-44
45-60
powyżej 60 lat
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
student
pracownik
doktorant
inny
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 7 of 11
Question
Question Type
Loading image…
I stopnia
II stopnia
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Rows
1.
studia stacjonarne
2.
studia niestacjonarne
3.
Add row
Columns
I stopnia
II stopnia
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 8 of 11
Question
Question Type
Loading image…
nauczyciel akademicki
niebędący nauczycielem
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 9 of 11
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 10 of 11
Question
Question Type
Loading image…
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
przynajmniej raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
przynajmniej raz w roku
korzystam sporadycznie (rzadziej niż raz w roku)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 11 of 11
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
I. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
III. Jak Pan/Pani ocenia: (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”. W przypadku, kiedy Pani/Pan nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę wybrać opcję „NK - Nie korzystam”).
No responses yet for this question.
IV. Jeżeli w Pana/Pani opinii występują problemy utrudniające korzystanie z biblioteki lub ma Pan/Pani sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania naszej instytucji prosimy o ich wyrażenie.
No responses yet for this question.
Metryczka
Płeć:
No responses yet for this question.
Wiek:
No responses yet for this question.
Status użytkownika: (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)
No responses yet for this question.
Proszę określić
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
Wydział:
No responses yet for this question.
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?
No responses yet for this question.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
of
21
.