אישור קבלת הודעה על האספה שנתית לאישור דוחות מס לשנת 2014

הטופס "אישור קבלת הודעה על האספה שנתית לאישור דוחות מס לשנת 2014" כבר לא מקבל תגובות.

האסיפה התקיימה ביום שישי 7/8/2015