Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

19 kwietnia 2016 r.
godz. 12.30

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z LPI w Nysie pod numerem telefonu: 77/ 448 25 86 lub adresem poczty elektronicznej: lpi.nysa@opolskie.pl. w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access