Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020

27 listopada 2017 r.
godz. 12.00

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z LPI w Nysie pod numerem telefonu: 77/ 448 25 86 lub adresem poczty elektronicznej: lpi.nysa@opolskie.pl. w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access