ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

Η φόρμα "ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)" δεν δέχεται πια απαντήσεις.

Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της φόρμας αν θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος.