Request edit access
จองที่เรียนออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง(ตั้งอยู่ในท่าเรือ)
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ชื่อสถานศึกษาที่จบ *
Your answer
ประเภทการเรียน *
ภาคปกติ หมายถึง เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ภาคสมทบ หมายถึง เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
สมัครระดับชั้น *
สาขาวิชา *
วันเดือนปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ตัวอย่างรูปแบบการกรอกข้อมูล086-5906789
Your answer
กรุณาระบุวันที่มอบตัวที่วิทยาลัยและส่งเอกสารการสมัคร *
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (1) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา มารดา (2)สำเนาใบเกิด (3)รูปถ่าย (4)วุฒิการศึกษาตัวจริง
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง. Report Abuse