Request edit access
ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ภาคปกติ) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (ภาคปกติ,ภาคค่ำ,ภาคพิเศษ) ประเภทโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

**ข้อมูลการรายงานตัวจะปรากฏให้ผู้สมัครทราบหลังจากกดส่งใบสมัคร**

**ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จะต้องชำระในวันรายงานตัว
- ระดับชั้น ปวช.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,600 บาท
*********สิทธิพิเศษ********
-----ระดับ ปวช. จะได้รับชุดเครื่องแบบนักเรียนฟรี 1 ชุด ชุดพละ 1 ชุด
-----ระดับ ปวช. จะได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
-----ระดับ ปวช. จะได้รับหนังสือฟรีตลอดหลักสูตร
-----ระดับ ปวช. มีเงินกู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)
-----บุตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้
ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,000 บาท (เฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชำระค่าบำรุง คอมพิวเตอร์ 500 บาท)

- ระดับชั้น ปวส.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 14,850 บาท (รวมเครื่องแบบนักศึกษา หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ)
สมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2561 ได้รับส่วนลด 2,250 บาท จ่ายแรกเข้าเพียง 12,600 บาท (รวมค่าเทอม)
สมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 ได้รับส่วนลด 1,650 บาท จ่ายแรกเข้าเพียง 13,200 บาท (รวมค่าเทอม)
***************ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสามารถแบ่งจ่ายได้****************

*********สิทธิพิเศษ********
-----ระดับ ปวส. มีเงินกู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)
-----บุตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้

*ค่าธรรมเนียมการเรียน
ภาคปกติ 6,300 บาท
ภาคค่ำ 6,500 บาท
ภาคพิเศษ 7,000 บาท

** ค่าธรรมเนียมการเรียนสามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการจ่ายในวันรายงานตัวได้ **

****มีทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ปวช. สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
*****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย งานประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร.08-6441-2721

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service