Request edit access
LATO 2022 - CE PLANETA ROZWOJU
Zapraszamy na WARSZTATY LATO 2022 w CE PLANETA ROZWOJU

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 5 tematów w 3 różnych lokalizacjach:

Tematy:
1. PO-KE-MON
2. DIY STUDIO
3. HOCKI KLOCKI PART 2
4. SUPER HERO WEEK
5. FORT LIVE VOL.2

Miejsce nr 1:
CE Planeta Rozwoju ul. Młodości 2A lok 6, KSIĄŻENICE (vis a vis Szkoły Podstawowej)

Miejsce nr 2:
CE Planeta Rozwoju ul. E. Orzeszkowej 8 lok.4a GRODZISK MAZ. (nad kebabem Malik)

Miejsce nr 3:
Szkoła Podstawowa nr 1, 05-822 Milanówek i/lub Szkoła Podstawowa nr 2, 05-825 Milanówek

Tydzień 1 - 27.06-1.07.2022 - Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 2 - 4-8.07.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 3 - 11-15.07.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 4 - 18-22.07.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 5 - 25-29.07.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 6 - 1-5.08.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 7 - 8-12.08.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 8 - 15-19.08.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek
Tydzień 9 - 22-26.08.2022- Książenice, Grodzisk Maz i Milanówek

Aby zapisać dziecko na warsztaty LATO 2022, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W przypadku zapisu więcej niż jednego dziecka prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego z nich.
W celu dokonania rezerwacji miejsca należy wypełnić formularz i wpłacić zadatek 200zł (bezzwrotny) za każdy tydzień/każde dziecko, najpóźniej do 3 dni od wypełnienia formularza.

Opłata za tydzień warsztatów wynosi 699 zł* i zawiera:
- Zajęcia programowe od 9.00-16.00.
- Opiekę od 7.30 do 17:00.
- Wyżywienie (obiad + podwieczorek)
- wycieczkę

*PROMOCJA:
-przy zapisie do 15.05.2022 i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 599zł.
-przy zapisie do 10.06.2022 i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 649zł.
-po 10.06.2022 przy zapisie dziecka na 2 tygodnie i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 649zł.
-po 10.06.2022 przy zapisie dziecka na 3 tygodnie lub więcej i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 599zł.

Całość kwoty należy wpłacić do 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
Płatności należy dokonać na numer konta:  56 1140 2004 0000 3702 7935 5811
Dane do przelewu:
CE Planeta Rozwoju Sp. z o.o.,
ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice;
w tytule przelewu należy wpisać: „Lato 2022, imię i nazwisko dziecka, tydzień nr, temat”
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI BONEM TURYSTYCZNYM.

Szczegółowe informacje:
biuro@planetarozwoju.pl
tel. 884 99 88 54
www.planetarozwoju.pl

Zapewniamy środki do dezynfekcji rąk, a po każdym dniu pomieszczenia i sprzęty przejdą pełną dezynfekcję.
Każdego dnia dziecko będzie miało mierzoną temperaturę ciała.
Przed rozpoczęciem turnusu rodzic/opiekun prawny złoży oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Regulamin warsztatów znajduje się poniżej.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Wybór terminu, tematu i miejsca: *
Required
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WARSZTATÓW LATO 2022
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE Zajęć  dodatkowych - wypełnia organizator
 
1. Forma: warsztaty letnie.
2. Terminy warsztatów:
a) 27,28,29,30.06 i 1.07.2022
b) 4,5,6,7,8.07.2022
c) 11,12,13,14,15.07.2022
d) 18,19,20,21,22.07.2022
e) 25,26,27,28,29.07.2022
f) 1,2,3,4,5.08.2022
g) 8,9,10,11,12.08.2022
h) 15,16,17,18,19.08.2022
i) 22,23,24,25,26.08.2022

3. Adres warsztatów: CE Planeta Rozwoju, ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice i/lub CE Planeta Rozwoju, ul.E. Orzeszkowej 8 lok.4a Grodzisk Maz. i/lub Szkoła Podstawowa nr 1, 05-822 Milanówek i/lub Szkoła Podstawowa nr 2, 05-825 Milanówek

Książenice, dnia. ....................................                                   .................................................                                                                                                                
                               (miejscowość, data)                                            (podpis organizatora)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko dziecka *
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych *
Rok urodzenia *
Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych *
Numer telefonu rodziców *
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika warsztatów, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym *
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika warsztatów, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) *
Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) - tężec, błonica, dur, inne *
Numer PESEL uczestnika warsztatów *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika warsztatów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.)).
.........................................        ..............................................................................................                                                      
                (data)                        (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika warsztatów)        
Regulamin warsztatów LATO 2022:
1. Warsztaty będą odbywały się w Centrum Edukacyjnym PLANETA ROZWOJU ul. Młodości 2a/6 w Książenicach oraz/lub w Szkole Podstawowej w Książenicach (vis a vis naszego Centrum) oraz/lub  Szkoła Podstawowa nr 1 lub 2, 05-822 Milanówek i/lub CE Planeta Rozwoju ul.E.Orzeszkowej 8 lok4a Grodzisk Maz.
2. Poszczególne warsztaty tematyczne będą się odbywać każdego dnia w godz. 9.00 – 16.00 zapewniamy opiekę od 7.30 – 17.00.
3. Grafik zaplanowanych warsztatów tematycznych, podział na grupy wiekowe oraz instruktorów, którzy będą się zajmowali poszczególną grupą oraz dodatkowe informacje otrzymacie Państwo najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu na wskazany w kwestionariuszu adres mailowy.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na warsztaty oraz odebrania dziecka z zajęć bezpośrednio po nich do godz. 17:00  oraz odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do miejsca warsztatów i z powrotem. W przypadku odbioru dziecka po godz. 17:00, będzie naliczana dodatkowa opłata za każde rozpoczęte 15 minut -10zł.
5. W czasie pobytu na warsztatach uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów prowadzących zajęcia.
6. Uczestnicy warsztatów mają prawa i obowiązki:
    - przestrzegania ramowego harmonogramu dnia oraz poleceń instruktorów prowadzących zajęcia,
    - brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
    - posiadania obuwia na zmianę,
    - postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
    - przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
    - szanowania rzeczy własnych i innych uczestników zajęć
    - przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŻ,
    - przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa
    - natychmiastowego powiadomienia instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach,
7. Warunkiem uczestniczenia dziecka w warsztatach jest wypełniona oraz podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego karta kwalifikacyjna oraz uiszczona w całości opłata za wybrany warsztat/wybrane warsztaty.
8. Zapis dziecka i rezerwacja miejsca na tydzień warsztatów odbywa się po wpłacie bezzwrotnego zadatku w wysokości 200zł lub całości na warsztaty. Zadatek wpłacamy do 3 dni od wypełnienia kwestionariusza. W przypadku braku wpłaty zadatku dziecko wpisywane jest na listę rezerwową. W przypadku zapisu dziecka na dwa lub więcej tygodni warsztatów należy dokonać wpłaty zadatku (200zł) za każdy tydzień.
9. Koszt całodniowych warsztatów wynosi 140zł. Obowiązują następujące warunki promocji.:
-przy zapisie do 15.05.2022 i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 599zł.
-przy zapisie do 10.06.2022 i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 649zł.
-po 10.06 przy zapisie dziecka na 2 tygodnie i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 649zł.
-po 10.06 przy zapisie dziecka na 3 tygodnie lub więcej i wpłacie zadatku opłata za tydzień warsztatów wynosi 599zł.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI BONEM TURYSTYCZNYM.

10. Wszystkie płatności prosimy wykonywać na dane:
CE Planeta Rozwoju Sp. z o.o.,  ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice;
Numer konta: 56 1140 2004 0000 3702 7935 5811
w tytule przelewu należy wpisać:
„LATO 2022, imię i nazwisko dziecka, termin I temat warsztatów"
11. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z warsztatów zadatek nie zostanie zwrócony.
12. Liczba miejsc na każdym z warsztatów jest ograniczona.
13. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują kartę kwalifikacyjną na każdy warsztat/dzień warsztatów, w miejscu gdzie one się odbywają.
14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu opłaty.
15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgubiony/popsuty sprzęt elektroniczny/zabawki, które przyniesie ze sobą dziecko.
17. W ramach opłaty CE Planeta Rozwoju zobowiązuje się do zamówienia cateringu (zupa + drugie danie) dla dziecka po ówczesnym wyrażeniu zgody na to przez rodziców/opiekunów. Śniadanie i drugie śniadanie dziecko przynosi we własnym zakresie.
18. Warsztaty dedykowane są dla dzieci od 6 do 12 roku życia.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
20. Relacja z warsztatów będzie dostępna na
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrum-Edukacji-Planeta-Rozwoju i/lub
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/planeta_rozwoju/
TIKTOK: CE_PLANETA-ROZWOJU
21. Organizator będzie przestrzegał reżimu sanitarnego.
22. W warsztatach może wziąć udział TYLKO dziecko zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych), na podstawie oświadczenia rodzica.
23. Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka, według wzoru Organizatora, musi być dostarczone i/lub podpisane przed rozpoczęciem warsztatu/dnia warsztatów.
24. W warsztatach może uczestniczyć dziecko, którego temperatura ciała nie przekracza 37,5 stopni.
25. Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk, a po każdym dniu pomieszczenia i sprzęty przejdą pełną dezynfekcję.
26. Organizator dołoży wszelkich starań, aby warsztaty były bezpieczne i aby spełnić wymagania określone w wytycznych GIS, MEN, MZ
Zgody i oświadczenia
Zapoznałem/(am) się z regulaminem warsztatów LATO 2022 organizowanych przez CE Planeta Rozwoju i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania warsztatów. *
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez CE Planeta Rozwoju. Zobowiązuję się jednocześnie do niezwłocznego poinformowania Organizatora/kierownika/wychowawcy/instruktora w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.                                                                                                                                   Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonywanie przez organizatora lub osób przez niego wytypowanych pomiaru temperatury mojego dziecka każdego dnia przed rozpoczęciem pobytu i również w trakcie pobytu dziecka na warsztatach.                                                                           Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie z powodu choroby lub podejrzenia o chorobę COVID-19. Zapoznałem/am się z wszystkimi procedurami obowiązującymi w CE Planeta Rozwoju w czasie pandemii koronowirusa. *
Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka (fotoleracje, filmiki) na portalach społecznościowych CE Planeta Rozwoju (m.in. facebook, instagram). *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika i moich, na utrwalanie wizerunku dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez organizatora oraz na przesyłanie informacji o kolejnych imprezach organizowanych przez CE Planeta Rozwoju *
Oświadczenie o odbieraniu dziecka przez osoby trzecie (inne niż opiekunowie prawni). Proszę wpisać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa i numer telefonu kontaktowego, jeśli chcą Państwo umożliwić odbiór dziecka z warsztatów komuś innemu niż opiekunowie prawni wymienieni powyżej.
Oświadczenie o samodzielnym przychodzeniu i wychodzeniu z warsztatów przez dziecko do domu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy