Request edit access
Доволни ли сте от обслужването на V-Gas?
Мнението на всеки клиент на V-Gas е от изключително значение за нас, тъй като една от основните цели на компанията е да осигурява качествено обслужване на всички потребители. Ето защо, ще сме благодарни да попълните анкетата ни, която няма да Ви отнеме повече от 10 мин.

ВАЖНО: Ако попълвате през мобилно устройство, отговаряйте на отворените въпроси като пишете на латиница.
Анкета за удовлетвореността на клиентите на V-Gas
1. Вие сте: *
2. Приблизително от колко време използвате услугите на V-Gas? *
3. Коя/кои услуги/продукти на V-Gas използвате? Посочете всеки правилен отговор. *
4. В каква степен като цяло сте удовлетворени от услугите и продуктите ни? *
Напълно неудовлетворен/а
Напълно удовлетворен/а
5. Моля, споделете личното си мнение относно твърденията за работата и отношението на шофьора при доставка на продукти на V-Gas. *
Напълно съгласен/съгласна
По-скоро съгласен/съгласна
Несъгласен
Не мога да преценя
Шофьорът е учтив, търпелив и вежлив.
Шофьорът е компетентен и отговаря на запитвания, свързани с продуктите и услугите на V-Gas.
Шофьорът попълва точно, заедно с представителя на обекта, документацията по доставката.
Шофьорът обръща внимание при наличие на не-безопасни условия или практики и предприема съответните действия за предотвратяването им.
6. Ако имате препоръки и коментари относно работата на шофьорите на V-Gas, с които сте взаимодействали, моля, посочете ги.
Your answer
7. Моля, споделете личното си мнение относно твърденията за специалистите от техническото обслужване, поддръжка и проверки от V-Gas. *
Напълно съгласен/съгласна
По-скоро съгласен/съгласна
Несъгласен
Не мога да преценя
Специалистите проявяват гъвкавост, откритост и толерантност при водене на търговските и технически преговори.
Специалистите демонстрират професионализъм, компетентност и опит в процеса на работа.
Специалистите проявяват отзивчивост и експедитивност при решаване на несъответствия и рекламации.
Специалистите проявяват сериозност, отговорност и ангажираност при изпълнение на поетите ангажименти.
8. Ако имате препоръки и коментари относно техническото облсужване, поддръжка и проверки на V-Gas, моля, посочете ги.
Your answer
9. Удовлетворени ли сте от обслужването на специалистите от Технически контрол и монтаж? *
10. Ако имате препоръки и коментари относно работата на специалистите на V-Gas от Технически контрол и монтаж, с които сте взаимодействали, моля, посочете ги.
Your answer
11. Удовлетворени ли сте от обслужването на специалистите от Отдел за приемане на вашите заявки и планиране на доставките? *
12. Ако имате препоръки и коментари относно работата на специалистите на V-Gas от Отдел за приемане на вашите заявки и планиране на доставките, с които сте взаимодействали, моля, посочете ги.
Your answer
13. Удовлетворени ли сте от обслужването по телефона от Централния офис на V-Gas? *
14. Ако имате препоръки и коментари относно обслужването по телефона от Централния офис на V-Gas, моля, посочете ги.
Your answer
15. Удовлетворени ли сте от обслужването от представителите на Търговския отдел? *
16. Ако имате препоръки и коментари относно работата на представителите на Търговския отдел, с които сте взаимодействали, моля, посочете ги.
Your answer
17. Удовлетворени ли сте от работата на специалистите от Финансово-счетоводния отдел? *
18. Ако имате препоръки и коментари относно работата на специалистите от Финасово-счетоводния отдел на V-Gas, с които сте взаимодействали, моля, посочете ги.
Your answer
19. Моля, споделете личното си мнение относно твърденията за услугите и продуктита на V-Gas. *
Напълно съгласен/съгласна
По-скоро съгласен/съгласна
Несъгласен
Не мога да преценя
Предлаганите оферти са точни, ясни и прозрачни.
Доставените продукти са с добро качетсво.
Процесът на доставка е качествен и безопасен.
Цената на предлаганите продукти и услуги е адекватна спрямо пазара.
Бих препоръчал продуктите и услугите на V-Gas.
Осведомявате ли се за услугите и продуктите на V-Gas от корпоративния сайт на компанията www.v-gas.bg? *
20. Каква е Вашата възраст?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service