Đăng ký tham gia Tọa đàm 4 năm 2015:“ Quy trình thành lập Công đoàn cơ sở theo phương pháp “từ dưới lên” (theo quy định tại khoản 1 điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam)
Biểu mẫu "Đăng ký tham gia Tọa đàm 4 năm 2015:“ Quy trình thành lập Công đoàn cơ sở theo phương pháp “từ dưới lên” (theo quy định tại khoản 1 điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam)" không còn chấp nhận câu trả lời. 
Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu của biểu mẫu này nếu bạn nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service