Request edit access
[PINALAWIG NA DEDLAYN: 8 OKTUBRE 2022] Panawagan sa Abstrak (Indibidwal na Paglalahad): Ika-46 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
*Ang submission module na ito ay para sa individual paper presenters. Para sa mga balak magsumite ng panel o symposium, tumungo sa link na ito: https://tinyurl.com/pksp46panel
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
SP bilang Mapagpabagong-Isip
24-26 Nobyembre 2022 
Online

Inihahandog ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at Pamantasang Ateneo de Davao ang ika-46 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino na may temang “SP bilang Mapagpabagong-Isip.” Itinatampok sa temang ito ang isa sa mga paninindigan ng Sikolohiyang Pilipino sa pagtatamo ng ‘isang tunay na malaya, mapagpalaya at mapagpabagong-isip na Sikolohiya’ (Enriquez, 1986).

Mga Layunin ng Kumperensiya

Sa pangkalahatan, nilalayon ng kumperensiya na:

1. matalakay ang mga karanasan, hamon, at paggigiit ng katotohanan sa iba't ibang larangan (akademya, politika, kulturang popular, atbp.)
2. masuri ng kahulugan at kahalagahan ng SP bilang sikolohiyang ng pagbabagong-isip tungo sa pagtataguyod ng katotohanan sa kontekstong Pilipino;
3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Inaanyayahan ang lahat ng may pananaliksik na kaugnay ng  paksa na magsumite ng kanilang abstrak. Tatanggapin din ang mga pag-aaral tungkol sa mga kultural na konseptong sikolohikal, identidad, pagpapahalagang Pilipino, wika, sikolohiya ng LGBT, pakikipag-ugnayan, migrasyon, isyung panlipunan, atbp. na makakatulong sa pag-unawa ng karanasan ng mga Pilipino. Ang mga papel ay maaaring kwantitatibo, kwalitatibo, teoretikal, o rebyu.  

PINALAWIG NA DEDLAYN: 8 OKTUBRE 2022

PAALALA: Huwag gumamit ng ALL CAPS sa pagsagot ng form.
Ipinagtitibay ko ang aking pagsang-ayon sa mga sumusunod na kondisyon:
Ang pagsasagawa ng proyekto ay alinsunod sa mahigpit na pamantayang etikal (hal. walang naganap na anomang panlilinlang, pananamantala o pang-aagrabyado sa sinomang nakasama sa proyekto). *
Sakaling may kasamang awtor na estudyanteng di-gradwado o gradwado, naninindigan akong mayroon akong aktibong papel sa pagbuo ng pananaliksik. *
Pamagat ng Pananaliksik/Proyekto *
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 1 *
(hal.  Virgilio G. Enriquez)
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 1 *
(hal. Ph.D. in Psychology)
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 2
(hal.  Virgilio G. Enriquez)
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 2
(hal. Ph.D. in Psychology)
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 3
(hal.  Virgilio G. Enriquez)
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 3
(hal.  Ph.D. in Psychology)
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 4
(hal.  Virgilio G. Enriquez)
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 4
(hal.  Ph.D. in Psychology)
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 5
(hal.  Virgilio G. Enriquez)
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 5
(hal.  Ph.D. in Psychology)
Institusyong Kinabibilangan ng (mga) May-akda *
(hal.  May-aykda 1: Unibersidad ng Pilipinas Diliman)
E-mail Address ng Pangunahing Tagapaglahad *
Numero ng Telepono/Cellphone ng Pangunahing Tagapaglahad *
Uri ng Proyektong Ilalahad *
Abstrak (350-500 salita)                                                     *
*Banggitin kung ilan ang naging kalahok ng pananaliksik maging ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Tiyaking mainam na nailalarawan ang mga metodong isinagawa upang makalap ang datos at ang proseso ng pagsusuri ng mga ito. Ilahad ang buod ng mga pinakamahalagang mga resulta o kinasapitan ng pananaliksik/proyekto. Tiyaking nailahad ang mga resultang tumutugon sa mga naisaad na layunin ng pananaliksik/proyekto.)
Para makatulong sa pagtatasa ng isinumiteng abstrak, mangyaring magbigay ng karagdagang detalye sa nakasaad na fields.
Kahalagahan o Kontribusyon ng Pananaliksik/Programa *
Mga layunin o pangunahing tanong na nais sagutin ng pananaliksik *
Mga hakbang para siguraduhing etikal ang pagsasagawa ng pananaliksik o programa *
Iba pang impormasyon tungkol sa pag-aaral na hindi nabanggit sa abstrak pero sa tingin ng (mga) may-akda ay makakatulong sa pagtatasa nito
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy