Request edit access
Liječnici Primarne zdravstvene zaštite (dentalna medicina, obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, medicina rada) i osnivanje komore PZZ
Većinu strukture upravljačkih tijela Hrvatske liječničke komore čine bolničke kolegice i kolege, čiji su interesi potpuno drukčiji od interesa liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Bolničke kolegice i kolege su uposlenici. Liječnici u PZZ-i su većinom poslodavci- liječnici koncesionari.
Plaća bolničkog liječnika određena je koeficijentom radnog mjesta, te je neovisna o broju odrađenih postupaka (broju obrađenih pacienata). Liječnici u PZZ-i prihode ostvarauju isključivo vlastitim zalaganjem. Ukupan prihod ovisan je o broju osiguranika o kojima liječnik u PZZ-i skrbi. Dogodi li se koncesionaru mali broj pacijenata, neminovni su niski prihod koji dovode do gubitka sredstava za egzistenciju.
Bolnički liječnik ima pravo na godišnji odmor i bolovanje. Poslodavac im je dužan osigurati zamjenu. Liječnik u PZZ-i također ima pravo na godišnji odmor i bolovanje, no tek deklarativno. U praksi to pravo koncesionar ne može ostvariti iz nekoliko razloga:
1. liječnika za zamjenu nemoguće je naći. Kolegice i kolege godinama ne koriste to Ustavom zagarantirano pravo ili ga koriste u smanjenom opsegu (najčešće 1 o 2 tjedna godišnjeg odmora).
2. u slučaju bolovanja, ako uspiju pronaći zamjenu, nakon plaćanja svih potraživanja, liječniku koncesionaru na računu neće ostati sredstva za egzistencijalne potrebe. Liječnik je osuđen na bankrot.
U slučaju tužbi pacijenata i odštetnog zahtjeva bolničkom će liječniku taj odštetni zahtjev podmiriti poslodavac. Liječnik koncesionar za poslovanje ordinacije garantira osobnom imovinom. To se mora promjeniti.
Svaka grupacija interesno povezanih građana ima pravo tražiti zaštitu svojih- specifičnih interesa, te pravo na zastupanje svojih- specifičnih interesa ispred predstavnika vlasti, ugovornih partnera i korisnika usluga. Zbog toga u Hrvatskoj udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite držimo da je osnivanje komore liječnika PZZ (dentalna medicina, pedijatrija, ginekologija, obiteljska medicina, medicina rada) nužnost.

Molimo Vas za pozornost i odgovore u ovoj anonimnoj anketi kako bi dokazali da potreba komore liječnika PZZ zaista postoji i da je ti isti liječnici podržavaju.

Zahvaljujem,
predsjednica Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite
Josipa Rodić dr. med. spec. obit. med.

1. Koliko imate godina?
2. Vaša je ambulanta smještena u:
3. Jeste li zadovoljni zastupanjem interesa liječnika PZZ-e od strane Hrvatske liječničke komore?
4. Jeste li zadovoljni zastupanjem interesa PZZ u Hrvatskoj komori dentalne medicine?
5. Smatrate li da bi članstvo u HLK trebalo biti dragovoljno, a ne obvezno?
6. Povećanje članarine u HLK-i objašnjeno je darom besplatne police osiguranja članovima HLK-e. No, većina nas iz PZZ već ima police osiguranja od odgovornosti za sebe i medicinsku sestru. Smatrate li da je ta polica HLK-e nama u PZZ-i potrebna?
7. Ako biste mogli birati između članstva u HLK-i i članstva u Komori PZZ (dentalna, obiteljska, ginekologija, pedijatrija, medicina rada) koju bi izabrali?
8. HUKPZZ prema zakonodavcu je pokrenula postupak za osnivanje komore liječnika PZZ, podržavate li tu odluku?
9. Smatrate li da je HLK dionike afere Farmal trebala zaštititi i ne pokretati disciplinske postupke protiv njih?
10. Jeste li zadovoljni postupcima HLK vezano uz kolegice i kolege iz PZZ, dionike afere Farmal?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms