Request edit access
WMS PTSA Membership
Sign up or renew your free membership by returning this form. See below.
(Note: There is no difference in these memberships. If you can pay WMS PTSA annual dues, your dollars primarily will go toward state and national PTA programs and support, especially Pre-K–12 education advocacy at the State Capitol.)

Regístrate o renueva tu membresía gratis al devolver este formulario. Más información abajo.
(Favor de notar: No hay una diferencia en estas membresías. Si puedes pagar la cuota anual de la WMS PTSA, tu dinero principalmente va hacia los programas y apoyos de la PTA a nivel estatal y nacional, particularmente la abogacía para la educación Pre-K-12 en el capitolio del Estado de Washington.)

Bạn có thể đăng ký hoặc gia hạn thành viên miễn phí (free membership) bằng cách điền vào và nợp lại mẫu đơn này. Xin xem bên  dưới.
(Lưu ý: Không có sự khác biệt giữa các thành viên này. Nếu bạn có thể trả các khoản phí hàng năm của WMS PTSA, tiền của bạn chủ yếu sẽ dành cho các chương trình và hỗ trợ PTA của tiểu bang và quốc gia, đặc biệt là vận động giáo dục Pre-K 12 tại Thủ phủ của  bang.)


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Check One *
Today's Date *
MM
/
DD
/
YYYY
First Name / Primer Nombre / Tên đầu tiên *
Last Name / Nombre de Familia / Tên họ *
Email / Correo electrónico / *
Phone
"000-000-0000"
Student Name(s) / Nombre del alumno / Tên học sinh và lớp
(Leave blank if not a parent/guardian)
Student(s) Grade(s) / su grado o grados / Ngôn ngữ dùng ở nhà
Home Languages / Lenguas que se hablan en casa / ngôn ngữ
I might want to volunteer - contact me with ways I can help our students and staff / Quisiera hacerme voluntario – favor de contactarme con información sobre cómo puedo ayudar a nuestrosestudiantes y al personal de WMS / Tôi có thể làm tình nguyện - liên hệ với tôi và cách tôi có thể giúp học sinh và nhân viên!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Washington Middle School PTSA. Report Abuse