Request edit access
Chestionar parinti (Aracip)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală? *
Cum ați aflat de această școală? *
Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă? *
Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?
Clear selection
Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală? *
Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe şcoală?
Clear selection
Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară? *
Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală? *
Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută?
Clear selection
Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi participat sau nu).
Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care aţi participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)
Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu etc.) s-au realizat în şcoală în ultimele 3 luni? *
Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră? *
Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori? *
Cum comunicaţi cu directorul şcolii? *
Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu învăţătorul / dirigintele copilului dumneavoastră? *
Dar cu ceilalţi profesori? *
Dar cu directorul / directorul adjunct? *
De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar? *
Cum vă orientaţi în şcoală? *
Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare? *
Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc)? *
Dar în vecinătatea şcolii? *
Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală? *
Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
Clear selection
Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală?
Clear selection
Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate?
Clear selection
Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini?
Clear selection
Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tip
Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?
Clear selection
Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate? *
Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare? *
Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă? *
În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii? *
În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute? *
Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent?
Clear selection
Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii?
Clear selection
În ce măsură sunteţi satisfăcut de progresul copilului dumneavoastră în ultimul an şcolar? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de baza materiala (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de starea de curăţenie în şcoală? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de respectul arătat de personalul şcolii faţă de dumneavoastră şi faţă de copilul dumneavoastră? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate? *
În ce măsură sunteţi satisfăcut de modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii? *
Faceţi parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)?
Clear selection
Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy