Request edit access
Register now as an Albanian Skills volunteer! Regjistrohuni tani si vullnetar/e për Albanian Skills!
* indicates required field / tregon fushat e detyrueshme për t'u plotësuar.
Albanian Skills - www.albanianskills.org
After the successful First Albanian Skills Week, 7-12 May 2018, Albanian Skills Week 2019 will take place from 6 to 12 May 2019. Please follow the event: https://www.facebook.com/events/144632739784394/

The week's events and activities are to be designed with a focus on skills excellence of young VET learners and professionals.

Towards this goal, the Volunteer Body is required to join the Expert Body and the entire Event Management organisation.
Joining Albanian Skills now, is a great opportunity to contribute to a creative, innovative, exciting and challenging working and learning environment for a a maximum of 6 months with plenty of networking, training and mentoring opportunities.

Be the hero of a wonderful adventure you'll never forget! For more information about our past activity, please visit http://www.albanianskills.org.

And if you decide to become a volunteer, please fill in the form below.

Pas suksesit të Javës së Aftësive Shqiptare, 7-12 Maj 2018, Javës Shqiptare të Aftësive 2019 do te zhvillohet prej 6 deri me 12 Maj 2019. Lutemi ndiqni linkun e eventit: https://www.facebook.com/events/144632739784394/

Ngjarjet dhe aktivitetet e javës do të hartohen me një fokus në përsosmërinë e aftësive të nxënësve dhe profesionistëve të rinj të AFP-së.

Në drejtim të këtij qëllimi, Trupës së Vullnetarëve i kërkohet ti bashkohet Trupës së Ekspertëve dhe gjithë organizatës së Menaxhimit të Eventeve. Dhe tashmë përfshirja me Albanian Skills, është një mundësi e mirë për të kontribuar në një mjedis krijues, emocionues dhe sfidues të punës dhe të të nxënit për një maksimum prej 6 muajsh, me shumë mundësi për rrjetëzim, trajnim, mentorim dhe përparim personal dhe profesional.

Bëhu hero i një aventure të mrekullueshme që nuk do ta harrosh kurrë! Për më shumë informacion rreth aktivitetit tonë të kaluar, ju lutemi vizitoni http://www.albanianskills.org

Nëse dëshironi të bashkoheni me ne si vullnetar, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm.

Name / Emri *
Your answer
Surname / Mbiemri *
Your answer
Gender / Gjinia *
Date of Birth / Ditëlindja *
MM
/
DD
/
YYYY
Address where you live in Albania / Adresa ku ju banoni në Shqipëri: *
Your answer
Email *
Your answer
Your Mobile Phone Number / Numri i telefoni tuaj celular: *
Your answer
Your current employment status/Gjendja juaj aktuale: *
Required
URL of your Facebook profile (if available) / URL e profilit tuaj në facebook (nëse keni):
Your answer
Language skills / Aftësi të gjuhëve të huaja: *
None / Aspak
Basic / Fillestare
Medium / Mesatare
Advanced / Te avancuar
English / Anglisht
German / Gjermanisht
French / Frengjisht
Italian / Italisht
Other / Tjetër
Specify other languages that you know / Specifikoni gjuhët e huaja të tjera që ju njihni:
Your answer
Write in few words why you wish to volunteer / Përshkruani në pak fjalë, përse dëshironi të bëheni vullnetar: *
Your answer
Please let us know, if you have skills, talents or experience in one of the following areas/ Ju lutem na informoni nese keni aftësi, talent apo eksperiencë në detyrat e mëposhtme: *
Required
I have read and understood the requirements for volunteering above / Unë i kam lexuar dhe kuptuar kërkesat për të qënë vullnetar si më lart . *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service