Request edit access
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„CURRICULUMUL ŞCOLAR: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE”
Actuala ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale este consacrată curriculumului şcolar pe toate dimensiunile sistemului educaţional: proiectare, elaborare, implementare, monitorizare, modernizare. Caracterul reformator continuu al învățământului presupune un curriculum adecvat vieţii în perpetuă schimbare.

Curriculumul – prin cunoaştere, competenţe şi acţiune – are destinarea să transforme predarea–învăţarea–evaluarea astfel încât devenirea personală absolvenţii să se integreze social plenar.

Prezentul generic oferă factorilor de decizie ai sistemului educaţional, cercetătorilor, cadrelor didactice preuniversitare şi universitare, doctoranzilor, masteranzilor posibilitatea de a supune dezbaterilor cele mai diverse aspecte ce ţin de curriculum, reflectate atât în documentele normative şi reglatoare, literatura ştiinţifică, precum şi în propria experienţă, pe algoritmul Curriculum naţional – proiectat – realizat.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu
- Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova,
- Academia de Ştiinţe a Moldovei,
- Institutul de Pedagogie al Academiei Naţionale de Ştiinţe Pedagogice (Kiev, Ucraina),
- Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Bucureşti, România).

Sunt invitaţi să participe cadrele didactice şi ştiinţifice din învăţământul preuniversitar şi universitar, doctoranzii, masteranzii şi toţi care sunt interesaţi de tematica Conferinţei.

TAXA DE PARTICIPARE VA FI ACHITATA DIRECT LA CONTABILITATEA IŞE SAU PRIN TRANSFER. http://ise.md/uploads/files/1528880517_taxa.pdf

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms