Request edit access
MFMCC Application Form 2019
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ພາສາລາວ
Your answer
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ພາສາອັງກິດ
Your answer
ເພດ:
ວັນເດືອນປີເກີດ
Your answer
ຊື່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ມາຈາກ:
Your answer
ຕໍາແໜ່ງ/ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
Your answer
ທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖາບັນການເງິນ
Your answer
ເບີໂທ:
Your answer
ເບີວັອດແອັບ:
Your answer
ອີເມລ໌
Your answer
ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ:
ເງື່ອນໄຂໃນການລົງທະບຽນ
* ສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
* ຄ່າລົງທະບຽນ: 5,500,000 ກີບ/ຄົນ (ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ ສມກຈ)
* ສໍາລັບ ສະມາຊິກ ສມກຈ: 3,900,000 ກີບ/ຄົນ
* ສໍາລັບມື້ສອບເສັງ ບໍ່ມີອາຫານທ່ຽງ
* ນັກສໍາມະນາກອນສາມາດຂາດຮຽນໄດ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 20% ຂອງຈໍານວນມື້ຮຽນທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂາດຮຽນວິຊາໃດໜື່ງ ກາຍ 50%, ມາຊ້າສະສົມ ແລະ ເຂົ້າຮຽນບໍ່ຄົບເວລາຮຽນ ບໍ່ເກີນ 20% ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ມີສິດສອບເສັງວິຊາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນຄືນໃໝ່ຈື່ງສາມາດສອບເສັງ ແລະ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ແລະ ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂໃນການລົງທະບຽນແລ້ວ ແລະ ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແທ້. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service