Request edit access
Толерантност и недискриминация. Позитивно отношение и спазване на правила в различна среда - училищна и обществена. Съхраняване и развиване на културната идентичност
Email address *
Толерантност и недискриминация
Толерантността е търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, сексуални или религиозни. Според някои философски речници тя може да се прояви като акт на снизходителност, като акт на търпимост или като акт на подкрепа и разбиране.

Съответно като нетолерантност се квалифицират всички подходи и практики, които не проявяват подобно отношение. Проявата на толерантност не означава безразличие, търпимост към социалната неправда, отказ от собствените убеждения или отстъпка от собствените позиции под чужд натиск.

Дискриминацията е нееднакво отношение към различни групи от хора в обществото, което се изразява в ограничаване на права или в предоставяне на права и предимства, непризнати на останалите.

Европейското законодателство забранява дискриминирането на работното място и ограничаването на достъпа до обучение, на базата на расовата или етническа принадлежност, сексуална ориентация, религиозна или верска принадлежност, възраст или увреждане. Правилото за расовата дискриминация обхваща също и други сфери, като например образованието, социалното осигуряване, здравеопазването и достъпа до стоки, услуги и жилища. 

Име,презиме,фамилия *
Your answer
телефон
Your answer
e-mail: *
Your answer
Какво Ви мотивира да участвате в обучението? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms