Request edit access
Přihláška na příměstský tábor v Uničově
20.-24.8.2018
Email address *
Jméno a příjmení dítěte
Your answer
Datum narození
Your answer
Bydliště
Your answer
Jméno a příjmení matky
Your answer
Telefon na matku
Your answer
Jméno a příjmení otce
Your answer
Telefon na otce
Your answer
E-mail na jednoho z rodičů
Your answer
Přihlašuji dítě na pondělí 20.8.:
Přihlašují dítě na úterý 21.8.:
Přihlašuji dítě na středu 22.8.:
Přihlašuji dítě na čtvrtek 23.8.:
Přihlašuji dítě na pátek 24.8.:
Informace o dítěti (zdravotní omezení, alergie, léky, návyky, apod.)
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním této přihlášky souhlasím s tím, aby se můj syn (moje dcera) účastnil(a) příměstského tábora v Uničově,
v termínu 20.-24.8.2018 a současné dávám souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Souhlasím s tím, aby Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk (dále jen DCPR) zpracovávalo a uchovávalo osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního tábora, pořádaného organizátorem. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného letního tábora.
Dále souhlasím s tím, aby DCPR uchovávalo a využívalo údaje mého dítěte v délce nezbytně nutné, minimálně však
po dobu tří let – archivace údajů. Následně budou smazány a skartovány. Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány jen v nezbytně nutných případech. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na adresu DCPR. Odvolání souhlasu v průběhu konání tábora již možné není.
Dále také souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a aktivit DCPR.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms