Request edit access
Анкетно проучване за удовлетвореността от услугите, предлагани от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) 2018/2019
Уважаеми колеги,

Бихме искали да получим обратна връзка относно Вашата удовлетвореност от услугите на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) към СА "Д. А. Ценов", Свищов. Моля да отговорите на поставените въпроси, като изразите личното си мнение. Данните са анонимни и ще се използват само за нуждите на Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов.

Благодарим Ви за съдействието!
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Колко пъти през академичната година посещавате АЦККВО към СА? *
Популярни ли са услугите на АЦККВО в СА? *
От къде черпите информация за дейностите и мероприятията на АЦККВО? *
Required
Колко често сте ползвали следните услуги на АЦККВО към СА? *
Постоянно ползвам
Често
Рядко
Само веднъж
Не съм ползвал/а
Информационни услуги на кариерния център (обяви за стаж/работа, конкурси и др.)
Подпомагане при подготовка на CV (автобиография)
Подпомагане при подготовка на мотивационно писмо
Консултации за поведение по време на интервю
Консултации относно избор на кариера (област на реализация)
Консултации относно насочване към конкретна подсфера в избраната област и/или позиция
Каква е Вашата степен на удовлетвореност от следните функции на АЦККВО *
Напълно удовлетворен
По-скоро удовлетворен
По-скоро неудовлетворен
Изцяло неудовлетворен
Не мога да преценя
Информационни услуги на кариерния център (обяви за стаж/работа, конкурси и др.)
Подпомагане при подготовка на CV (автобиография)
Подпомагане при подготовка на мотивационно писмо
Консултации за поведение по време на интервю
Консултации относно избор на кариера (област на реализация)
Консултации относно насочване към конкретна подсфера в избраната област и/или позиция
Сътрудничество с работодатели за професионална практика и реализация (разпространяване на информация за възможности, предоставени от работодателите)
Консултантска работа с настоящи и завършили студенти
Посочете до три проблема, които срещате при взаимодействието си с АЦККВО:
Your answer
Посочете до три проблема, които срещате при взаимодействието си с потенциални работодатели:
Your answer
Посочете до три проблема, които срещате при взаимодействието си с преподавателите и академичното ръководство относно професионалната си реализация:
Your answer
Бихте ли участвали като сътрудник на АЦККВО, ако се обърнат към Вас?
Каква инициатива бихте предложили да се реализира под ръководството на АЦККВО, която би била от полза за Вашето обучение и професионална реализация? *
Your answer
Посочете Вашата образователно-квалификационна степен: *
Посочете Вашата специалност или магистърска програма: *
Your answer
Посочете форма на обучение: *
Посочете курс на обучение: *
Благодарим Ви за участието!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service