Request edit access
"KEBERKESANAN PENGGUNAAN CD BAHAN DIGITAL MBMMBI OLEH GURU SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN"
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
Nama Sekolah: *
KodSekolah: *
A: MAKLUMAT DEMOGRAFI
Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden
1) Jawatan *
2) Lokasi sekolah *
3) Jantina *
4) Umur *
5) Gred Jawatan *
6) Bilangan tahun dalam perkhidmatan perguruan *
7) Kelas yang diajar
B: PENGURUSAN
1) Pengurusan MBMMBI *
Amat tidak setuju
Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Amat bersetuju
1.1) Jawatankuasa MBMMBI diwujudkan
1.2) Pemantauan MBMMBI dilaksanakan
1.3) Pelan tindakan diwujudkan
1.4) Fail MBMMBI diwujudkan
2) Prasarana *
Amat tidak setuju
Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Amat bersetuju
2.1) Adakah sekolah menerima CD bahan digital MBMMBI 2016?
2.2) CD bahan digital MBMMBI telah dipasang (install) dalam komputer /netbook 1Malaysia
2.3) Peralatan di dalam makmal komputer sekolah berfungsi dengan baik.
3) Kandungan CD bahan digital MBMMBI *
Amat tidak setuju
Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Amat bersetuju
3.1) Kandungan CD bahan digital MBMMBI membantu saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran(PdP)
3.2) Kandungan CD bahan digital MBMMBI bersesuaian dengan sukatan pelajaran
3.3) Kandungan CD bahan digital MBMMBI menarik dan senang digunakan
3.4) Kandungan CD bahan digital MBMMBI menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif terhadap pelajar
4) PENGGUNAAN *
Amat tidak setuju
Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Amat bersetuju
4.1) Saya telah menerima taklimat penggunaan CD bahan digital MBMMBI
4.2) Saya dapat mengintegrasikan CD bahan digital MBMMBI dalam PdP
4.3) Saya merekod penggunaan CD bahan digital MBMMBI dalam buku rekod penggunaan MBMMBI
4.4) Lembaran kerja dalam kandungan CD bahan digital MBMMBI boleh dicetak
4.5) Saya menggunakan CD bahan digital MBMMBI dalam PdP. Jika jawapan "YA", jawab soalan di bawah:
4.6) Saya kerap menggunakan CD bahan digital MBMMBI sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu
4.7) Saya suka menggunakan CD bahan digital MBMMBI di dalam makmal komputer
4.8) Saya menggunakan CD bahan digital MBMMBI dengan kaedah berkumpulan
C: SIKAP
*
Amat tidak setuju
Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Amat bersetuju
1) Saya suka menggunakan CD bahan digital MBMMBI di dalam PdP
2) Saya mudah menggunakan kandungan CD bahan digital MBMMBI
3) Saya berminat untuk mendalami penggunaan CD bahan digital MBMMBI
4) Saya berpendapat CD bahan digital MBMMBI sebagai bahan bantu mengajar yang menarik minat pelajar
5) Saya berminat dengan latihan/ bengkel penggunaan CD bahan digital MBMMBI
6) Saya yakin menggunakan CD bahan digital MBMMBI dalam proses PdP
7) Saya mengajar dengan lebih berkesan dengan menggunakan CD bahan digital MBMMBI
8) Saya suka mempelbagaikan kaedah PdP menggunakan CD bahan digital MBMMBI
D: CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN PENGGUNAAN CD BAHAN DIGITAL MBMMBI *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy