Request edit access
בחן את עצמך - ימי החנוכה (חלק א')
ביכולתכם לצבור ניקוד מקסימלי של 105 נקודות! מתוך 'פניני הלכה- זמנים' פרק י"א.
תודה לר' אמיר בראון על הסיוע בכתיבת השאלות
Email address *
1. אלו ימים טובים שכתובים במגילת תענית נוהגים גם בימינו?
7 points
2. במה היו שונים היהודים בתהליך ההתייונות משאר העמים שכבשו היוונים?
7 points
3. מה גזר אנטיוכוס על היהודים?
7 points
4. מי היו המתיוונים בתקופת מלכות חשמונאי?
7 points
5. מה נשאר לנו לדורות מסיפור נס חנוכה?
7 points
6. במה מתבטא הרעיון שימי החנוכה הם ימי השמחה של תורה שבעל פה?
7 points
7. היכן מצינו שמספר 8 מרמז לדברים שהם מעל הטבע הרגיל?
7 points
8. מה יעשה אדם ששכח להגיד על הניסים בברכת המזון ונזכר לאחר שסיים לברך?
7 points
9. את מי מותר להספיד בימי החנוכה?
7 points
10. מדוע אין חובה לאכול סעודה בימי החנוכה?
7 points
11. למעשה, באיזה זמן חל המנהג של איסור עשיית מלאכה לנשים?
7 points
12. "על הניסים" - לכבוד מה תיקנו חכמים לאומרו?
7 points
13. על איזה נס תיקנו לומר את ההלל בכל שמונת ימי החנוכה?
7 points
14. מה המנהג הרווח לגבי העלאת שליח ציבור שבאבלות בימי חנוכה?
7 points
15. מה דעת ר' מימון (אביו של הרמב"ם) על מנהג אכילת סופגניות?
7 points
Submit
reCAPTCHA
This form was created inside of ישיבת הר ברכה. Report Abuse - Terms of Service