Reģistrēšanās Atklātajai ķīmijas olimpiādei 2016

Reģistrācija Atklātajai ķīmijas olimpiādei 2016 ir beigusies!
Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet – janis.svirksts@lu.lv

Olimpiādes sākums plkst. 10.00, 27.02.2016. (sestdienā)

Līdzi paņem – personu apliecinošu dokumentu (der arī skolēnu apliecība), kalkulatoru, pildspalvu un tukšu rūtiņu burtnīcu. Olimpiādes laikā drīkstēsi izmantot arī ķīmisko elementu periodisko tabulu, sāļu šķīdības tabulu un metālu elektroķīmisko spriegumu rindu.