Čo bráni mladým v podnikaní? (prieskum)

Zber dát do prieskumu bol ukončený. V prípade záujmu o výsledky, či informácie o ďalšom ročníku, sa prihláste do newslettra Združenia mladých podnikateľov Slovenska na www.zmps.sk