Request edit access
Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling voor sportverenigingen en dorpshuizen
Aan: ​​Minister van Economische Zaken & Klimaat
Afschrift aan:​Leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat
 
 
Betreft:​​Nadelige effecten afschaffen salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen
 
Oktober 2018
 
 
Geachte heer Wiebes,
 
Onlangs heeft u aangekondigd de salderingsregeling af te willen schaffen en te willen vervangen door een terugleversubsidie. Graag maken wij onze bedenkingen kenbaar en vragen wij u in de uitwerking van deze nieuwe regeling rekening te houden met de specifieke situatie waarin buitensportverenigingen en dorpshuizen verkeren. Wij vinden dat de situatie voor dorpshuizen en sportverenigingen aanzienlijk anders is dan voor woningen.
 
Inleiding
De afgelopen jaren hebben vele dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen geïnvesteerd in verduurzaming. Vele daken zijn vol gelegd met zonnepanelen om zowel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar ook om de kosten van de energierekening naar beneden te brengen. Verduurzaming is ingezet om deze maatschappelijke voorzieningen exploitabel te houden. Het heeft er in vele gevallen toe geleid dat contributie van sport en activiteiten betaalbaar kan blijven en voorzieningen in stand kunnen blijven.
Bij de aanschaf van zonnepanelen is uitgegaan van een bepaald rendement. Bij de bepaling van het rendement is uitgegaan van de mogelijkheid van het salderen. Verderop in deze brief zullen wij uiteenzetten welke voordelen salderen voor biedt.
 
Argumentatie
1. Sluitingsperiode in juni, juli en augustus
Zowel dorpshuizen als sportverenigingen zijn grotendeels gesloten tijdens de maanden juni, juli en augustus. In deze maanden wordt 38% van de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen verwacht. Deze opbrengst kunnen sportverenigingen en dorpshuizen niet gebruiken voor eigen gebruik wanneer ze niet kunnen salderen. Met de terugleversubsidie betekent dit dat een aanzienlijk aandeel van de opgewekte energie tegen een laag tarief wordt verkocht om later tegen een hoog tarief terug dient te worden gekocht.
 
2. Mogelijkheden tot samenbrengen opwekken en verbruik energie
Wij onderschrijven de gedachte dat het opwekken en het verbruik van energie zoveel mogelijk samengebracht dient te worden. De mogelijkheden voor sportverenigingen en dorpshuizen om dit te realiseren zijn zeer beperkt. Het zwaartepunt van de activiteiten vindt plaats in de avond. Dit kunnen ze bijna niet veranderen. Voor dorpshuizen geldt ook nog eens dat de periode van de wintertijd, waarin de opbrengsten van zonnepanelen lager zijn, het grootste aandeel aan activiteiten kent.
Door deze combinatie zijn sportverenigingen en dorpshuizen bijna niet in staat om verbruik en opwekking samen te brengen. Salderen is  dan ook geen luxe, maar absolute noodzaak.

3. Veldverlichting
Voor een gemiddelde sportvereniging geldt dat 75% van de elektra wordt gebruikt voor de veldverlichting. Ook wanneer wordt overgegaan naar ledverlichting, blijft de veldverlichting het grootste deel van het elektraverbruik.
Wanneer de veldverlichting noodzakelijk is, is gebruik van de energie van zonnepanelen niet mogelijk. Dit betekent voor sportverenigingen dat zij het grootste deel van hun elektra tegen een hoog tarief dienen te kopen.
 
4. Langere terugverdientijd
Voor alle sportverenigingen en dorpshuizen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zal de terugverdientijd oplopen. Het afschaffen van de salderingsregeling zal sportverenigingen en dorpshuizen die nog niet hebben geïnvesteerd in zonnepanelen ontmoedigen. Dat is bijzonder jammer, omdat de energielasten een aanzienlijk aandeel vormen van de totale exploitatie.
 
5. Hogere energielasten
Door het afschaffen van de salderingsregeling zullen de energielasten van sportverenigingen en dorpshuizen stijgen. Dit zet de exploitatie extra onder druk. Juist besturen die zich hebben ingespannen om te verduurzamen, worden door dit besluit geconfronteerd met hogere lasten. Dat is een verkeerd signaal wanneer verduurzaming zo hoog op de agenda staat.
 
Motie PvdA in Provinciale Staten van Drenthe
Graag refereren wij ook aan de bijna unaniem aangenomen motie in Provinciale Staten van Drenthe. In deze motie wordt u opgeroepen een uitzonderingspositie te creëren voor buitensportverenigingen en dorpshuizen. Deze motie is gesteund door PvdA, VVD, CDA, SP, PVV, GroenLinks, 50Plus, SterkLokaal en D66. Het toont ons inziens aan dat er breed draagvlak is om te komen tot een goede oplossing voor dit (te ontstane) maatschappelijk probleem.
 
Verzoek
Wij verzoeken u bij de uitwerking van uw plannen, specifiek rekening te houden met dorpshuizen en sportverenigingen. De specifieke situatie waarin zij verkeren, hun maatschappelijk belang, de beperkte mogelijkheden tot aanpassing van het energieverbruik, zijn naar onze mening van dermate belang, dat de situatie niet dient te verslechteren ten opzichte van de salderingsregeling.
Wij hopen dat u deze situatie ook onderkent en zien de uitwerking van uw plannen met vertrouwen tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter Zwiers, Statenfractie PvdA Drenthe
Hans de Lang, directeur-bestuurder SportDrenthe
Paul van Dijk, projectleider ‘Drenthe Sport Duurzaam’
Jofien Brink, bestuursvoorzitter BOKD, voor Drentse dorpen en dorpshuizen
Paul van Schie, projectleider Energieke dorpshuizen


Mede ondersteund door:
NOC*NSF
Sportkracht 12, landelijk loket van 12 provinciale sportorganisaties
Leidy van der Aalst, voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen LVKK
Jan Hendrik Jansen, directeur Doarpswurk
Rob de Waard, directeur-bestuurder Huis voor de Sport Groningen
Rudi Slager, bestuursvoorzitter Groninger Dorpen
Peter van Heek, algemeen coördinator Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
Brigitte Musters, directeur SSNB- Sportservice Noord-Brabant
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Naam vereniging/ dorpshuis
Plaats
Naam bestuurslid
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy