แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สถานภาพของผู้ใช้บริการ *
เพศ *
อายุ *
วัตถุประสงค์หลักในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ *
ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัยและข้อมูลมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บนเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย การจัดรูปแบบเหมาะสมต่อการใช้งาน
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
การออกแบบเว็บไซต์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มีช่องทางติดต่อสอบถาม การให้บริการช่วยเหลือ/คำแนะนำ
ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งาน
ท่านต้องการรู้เรื่องใดจากเว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติม
Your answer
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy