Request edit access
Ansökan för teamplats 19/20
Teen Challenge vill träna och sända unga kristna som i ord och handling älskar utsatta människor in i himlen. I detta finns flera delar. Dels vill vi tillsammans med teamplatsen träna lärjungar som tränar lärjungar. En aktiv, ständigt pågående process av att växa i ord och handling. Teori och praktik. Att Gud får beröra och forma hela livet. Dels vill vi också nå utsatta människor som lever marginaliserade. Men vi tror att Gud kallar oss att gå ut med evangelium till alla.

Detta vill vi gärna göra tillsammans med församlingar/kristna organisationer då vi tror att Gud älskar sin församling och använder den i utbredandet av Guds rike. Då det är många sammanhang som ansöker om team kan vi inte garantera team till er. Vi vill att det ska bli så bra som möjligt för er som teamplats och för teamet. I detta ber vi om Guds ledning och vilja.

Vänligen fyll i följande uppgifter och besvara våra frågor som utgångspunkt för våra kommande samtal. Detta hjälper oss att få en bild av ert sammanhang.

Församling/organisation
Your answer
Kontaktperson
Your answer
Telefon- och mobilnummer
Your answer
E-postadress
Your answer
Presentera församlingen/organisationen kortfattat utifrån storlek, karaktär, vision och det arbete ni står i. Vilken är er målbild? Vad vill ni se hända på den plats ni verkar?
Your answer
Jesu missionsbefallning är en uppmaning och utmaning för oss alla. Hur tänker ni som teamplats kring Jesu utmaning att sträcka sig utåt och vad gör ni i nuläget för att nå ut? På vilka sätt skulle teamet kunna fungera tillsammans med er när det gäller att nå fler människor med evangelium?
Your answer
Teen Challenge avser också att fokusera på människor i utsatthet. På vilka olika sätt engagerar ni er socialt?

Your answer
Vi betonar även vikten av en närvarande och aktiv handledare (se information om handledarskap för Teen Challenge Team). Har ni en möjlig handledare och hur tänker ni jobba aktivt med handledarskapet?
Your answer
Om möjligt, skissa gärna på hur ett veckoschema skulle kunna se ut för teamet vad gäller arbetsuppgifter och tänkt tidsåtgång.
Your answer
Hur kommer boendesituationen se ut för teamet?
I och med att du skickar in din ansökan ger du oss rätten att hantera dina personuppgifter. (GDPR)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service