Request edit access
Анкетен Лист
Почитувани,

За потребите на вториот Локален Еколошки Акционен План (ЛЕАП), за периодот од 2019-2025 на Општина Дебарца, изработен е анкетен прашалник со цел вклучување на мислењето на јавноста и мапирање на приоритетните еколошки проблеми. Ве замолуваме да одвоите малку од Вашето драгоцено време и да го пополните овој прашалник.

Однапред Ви благодариме!

ЛЕАП за општина Дебрца 2019-2025
Ве молиме Анкетниот лист да го пополните со македонска поддршка.
Основни податоци за испитаникот
E-mail адреса *
Your answer
1. Населеното место каде живеете: *
Your answer
2. Која е вашата возраст? *
Највисок степен на образование што сте го стекнале? *
4. Кој е вашиот статус ? *
5. Според степенот на загаденост на животната средина, сметате дека Вашата општина е: *
6. Кој од наведените медиуми на животната средина сметате дека моментално е најзагрозен (од влијанија) во Вашата општина: *
7. Кои се главните причини за загадувањето во општина Дебрца? Степенувајте со бројки од 1 до 8 според значајноста. (1- најмалку значајно, 8- најмногу значајно) *
Ниска јавна свест за фрлање на отпад
*
Недостаток на персонал (инспектори и стручни лица) за спроведување на законската регулатива на општинско ниво
*
Недостаток на финансиски средства од страна на Општината за спречување и контрола на загадувањето
*
Немање на технички средства (канти, контејнери, општинска депонија)
*
Неангажирање на комуналното претпријатие
*
Нецелосна покриеност со атмосферска и фекална канализација и присуство на септички јами
*
Неразвиено модерно и организирано земјоделско призводство
*
Спалување на отпад
8. Што најмногу ви пречи на еколошки план во вашата населба? (Ве молиме штиклирајте три од наведените одговори) *
Required
9. Кои според вас се последиците од загадената животна средина ? *
10. Дали индустриските објекти во Општина Дебрца и нејзината околина сметате дека се општествено одговорни претпријатија (преземаат мерки во одредени области со цел подобрување на состојбите)? *
11. Дали шумите во Вашата општина се управуваат на одржлив начин? *
13. Ве молиме одберете (штиклирајте) десет приоритетни еколошките проблеми во Вашата општина. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service