Request edit access
Анкета опитування особового складу ЦНДІ ОВТ ЗС України
Науковий ступінь: *
Ваша посада: *
Вчене звання: *
Стаж роботи в інституті: *
За яким науковим напрямом Ви працюєте: *
Чи існує в Інституті розроблений Стратегічний план розвитку? *
Як часто Ви користуєтесь сайтом Інституту? *
Оцініть за 5-ти бальною шкалою доступність та зрозумілість інформації, викладеної на сайті Інституту? *
Чи існує в Інституті відділ або підрозділ, відповідальний за якість вищої освіти? *
Чи вживає адміністрація Інституту заходів для покращення якості вищої освіти (наукової та науково-технічної діяльності)? *
Чи переглядається зміст освітніх програм Інституту? *
Чи проводиться на регулярній основі моніторинг якості освіти в Інституті? *
Чи влаштовує Вас перелік дисциплін вільного вибору? *
Чи відслідковуються та мотивуються досягнення в науковій діяльності? *
Які сучасні методи навчання Ви використовуєте в педагогічній діяльності (можна обрати один або декілька варіантів)? *
Required
В яких заходах з підвищення власної кваліфікації Ви берете участь? *
Required
Чи використовуєте Ви потенціал платформ масових відкритих онлайн курсів для підвищення власної кваліфікації? *
Якими саме он-лайн платформами Ви користуєтесь? (можна обрати один або декілька варіантів) *
Required
Які курси підвищення кваліфікації Ви хотіли би відвідувати? (можна обрати один або декілька варіантів) *
Required
Які чинники більш за все спонукають Вас до науково-дослідної роботи та підвищення якості викладання? *
Чи вважаєте Ви доцільним розвиток технологій дистанційного навчання в Інституті? *
Чи використовуєте Ви в освітньому процесі Інституту технології дистанційного навчання? *
Як часто та яким чином Ви використовуєте потенціал інформаційно-комп'ютерних технологій у науковій/педагогічній діяльності? *
На Вашу думку впровадження елементів дуальної освіти в Інституті позитивно вплине на якість навчання здобувачів (ад’юнктів)? *
На вашу думку, чи дотримуються Кодексу академічної доброчесності учасники освітнього процесу в Інституті? *
Чи стикалися Ви з проявами дискримінації або сексуальних домагань в Інституті? *
Як Ви оцінюєте участь Інституту в міжнародних програмах та проєктах? *
Чи мають можливість працівники Інституту проходити стажування в закордонних ЗВО? *
Чи задоволені Ви рівнем комп'ютерного забезпечення освітнього процесу? *
Чи задоволені Ви рівнем технічної оснащеності лекційних аудиторій та лабораторій? *
Чи влаштовує Вас кількість та якість навчально-методичної літератури? *
Чинники, які впливають на якість освітнього процесу в Інституті (від 1 -найнижчий рівень впливу до 5 - найвищий рівень впливу) *
1
2
3
4
5
недостатня технічна оснащеність аудиторій
відсутність зворотнього зв'язку з адміністрацією
повільне впровадження інноваційних методик викладання
надмірна завантаженість оформленням супровідної документації
невчасне інформування викладачів про законодавчі зміни
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy