Request edit access
Δήλωση συμμετοχής στο webinar με τίτλο «Μητρικός θηλασμός & Βρεφική φροντίδα»
Το webinar πραγματοποιείται αποκλειστικά για κατοίκους μικρών ή/και απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας με κάτω από 5.000 κατοίκους στο πλαίσιο του «Προγράμματος Υποστήριξης Εγκύων και Νέων Γονέων Κατοίκων Μικρών Νησιών».
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Όνομα
*
Επίθετο
*
Τηλέφωνο επικοινωνίας
*
E-mail
*
Νησιωτικός δήμος (γράψτε το νησί διαμονής σας)
*
Νησιωτικός νομός (γράψτε το νομό στον οποίο ανήκει το νησί σας)
*
Ηλικία
*
Είστε:
*
Συναινώ στη λήψη ενημερωτικού υλικού από τη Φαιναρέτη. *
Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη συμμετοχή στο webinar «Μητρικός θηλασμός & Βρεφική φροντίδα»

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή συνεδρία (webinar) είναι αναγκαία η συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μετά την οποία αποστέλλεται ο σχετικός υπερσύνδεσμος για την παρακολούθηση. Στο παρόν κείμενο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ζητούνται οι πληροφορίες αυτές, οι σκοποί της επεξεργασίας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, προς τον σκοπό της ενημέρωσής σας.
1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας: Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΑμΚΕ Φαιναρέτη, Κοραή 2 & Ομήρου, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121, τηλ. 210-9319054, email επικοινωνίας: info@fainareti.gr.
2. Ποιες πληροφορίες ζητούνται: Για τη συμμετοχή σας στο webinar απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένων προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Υποχρεωτική είναι η δήλωση: Ονόματος, επωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), νησιωτικού Δήμου και Νομού κατοικίας, ηλικία και η κατάσταση αιτούσης (έγκυος, νέα μητέρα, νέος πατέρας, άλλο). Εφόσον κατά τη διάρκεια του webinar χρησιμοποιήσετε την κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και την εικόνα ή τη φωνή σας, οι οποίες επίσης αποτελούν προσωπικά δεδομένα σας.
3. Γιατί ζητούνται αυτές οι πληροφορίες (σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας): Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται προκειμένου να υπάρξει μια τυπική αξιολόγηση της αίτησής σας και να σας αποσταλεί ο σχετικός υπερσύνδεσμος (link) συμμετοχής. Το webinar αποτελεί μια από τις πολλές εξειδικευμένες δράσεις της Φαιναρέτης, η οποία διοργανώνεται με τη συμμετοχή εμπείρων επιστημόνων – συνεργατών μας και απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες που επιθυμούν να λάβουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση επί του αντικειμένου. Το webinar δεν είναι ανοικτό στο κοινό, αλλά προσφέρεται δωρεάν σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχουσών. Τούτο διότι, σκοπός της Φαιναρέτης είναι να παράσχει τις υπηρεσίες της με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και επιστημονικό κύρος, γεγονός που απαιτεί τον περιορισμό των γυναικών και ανδρών που συμμετέχουν σε κάθε συνεδρία. Παράλληλα, σκοπός της συλλογής είναι η δυνατότητα της επικοινωνίας μας με εσάς, τόσο προς τον σκοπό της συμμετοχής σας στο webinar, είτε και για τη μελλοντική επικοινωνία μας, εφόσον δηλώσετε ότι το επιθυμείτε. Τέλος, τα στοιχεία που συλλέγονται από τις αιτήσεις που υποβάλλονται είναι χρήσιμα για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γυναικών και ανδρών που αναζητούν πρόσβαση στα Προγράμματά μας. Πληροφορίες όπως ο τόπος κατοικίας, η ηλικία και η κατάσταση διατηρούνται ανωνυμοποιημένες (δηλαδή χωρίς τα προσωπικά σας στοιχεία), προκειμένου να αξιολογούμε τις υπηρεσίες μας και να τις προσαρμόζουμε ανάλογα με τα ποιοτικά στοιχεία των συμμετεχουσών. Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι τα απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των τριών αυτών σκοπών. Η νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1α Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων), χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σας στο webinar. Στην περίπτωση όπου δηλώσετε προαιρετικώς και την προσωπική σας κατάσταση, ενδέχεται να μας αποκαλύψετε και δεδομένα υγείας, τα οποία ως προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, μπορούν να τύχουν επεξεργασίας με ακόμη πιο ειδικές προϋποθέσεις. Ως προς τα δεδομένα αυτά, η νομική βάση είναι η ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 9 παρ.2α ΓΚΠΔ). Εκτός από τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή στο webinar, μπορείτε αν θέλετε να συναινέσετε και στη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές δράσεις μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Η δεύτερη αυτή συγκατάθεση είναι ανεξάρτητη από την πρώτη, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να μην τη δώσετε και απλώς να περιοριστείτε στη συμμετοχή σας στο webinar. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη λήξη του webinar τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν.
4. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας: Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία ημέρα του webinar, αλλά και νωρίτερα, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής όλες οι πληροφορίες σας διαγράφονται εκτός από κάποια ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία που τηρούμε για τη βελτίωση και προσαρμογή των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε στοιχεία όπως η ηλικία των συμμετεχουσών ή η κατάστασή τους, αλλά καμία πληροφορία που να τις ταυτοποιεί προσωπικά. Στην περίπτωση όπου δηλώσετε πως επιθυμείτε να παραμείνουμε σε επικοινωνία και μετά τη λήξη του webinar, τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ή και νωρίτερα, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενώ ειδικώς η διεύθυνση e-mail σας διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας: Δεδομένου ότι η συμμετοχή σας στο webinar στηρίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, το πρώτο και βασικότερο δικαίωμά σας είναι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, είτε δια της χρήσης της ειδικής επιλογής διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών που συνοδεύει κάθε αποστελλόμενο e-mail (εάν έχετε συγκατατεθεί στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων), είτε δια της ενημέρωσης της Φαιναρέτης, με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων στο e-mail σας, για τη δική σας εξυπηρέτηση και προς αποφυγή της συλλογής πρόσθετων προσωπικών πληροφοριών, συνίσταται η χρήση της επιλογής διαγραφής, ή η αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω του λογαριασμού σας, ο οποίος έχει εγγραφεί στην υπηρεσία newsletter. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης με τον κάτοχο του διαγραφόμενου λογαριασμού. Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fainareti. Report Abuse