Request edit access
Szkoła Języków Obcych SAP - zapisy na kurs językowy
Dziękujemy za zainteresowanie kursami językowymi w Szkole Języków Obcych SAP w Legionowie. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Email address *
Interesuje Cię kurs z języka: *
Required
Imię ucznia *
Nazwisko ucznia *
Wiek ucznia *
Interesują mnie następujące rodzaje zajęć (zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi): *
Required
Numer telefonu *
Imię osoby zgłaszającej (dot. rodziców i opiekunów zapisujących dzieci i młodzież na kurs)
Nazwisko osoby zgłaszającej (dot. rodziców i opiekunów zapisujących dzieci i młodzież na kurs)
Czy uczeń uczęszczał do Szkoły SAP przez ostatni rok?
Clear selection
Czy ktoś z rodziny ucznia uczęszcza do Szkoły SAP?
Clear selection
Imię i nazwisko osoby, która zarekomendowała Ci Szkołę SAP:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Szkoły Języków Obcych SAP na podany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Szkołą Języków Obcych SAP
Zasady przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych – Szkoła Języków Obcych SAP z siedzibą w Legionowie, Ul. Wąska 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administra­torem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej saplegionowo@saplegionowo.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej:

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu Szkoła Języków Obcych SAP z siedzibą w Legionowie, Ul. Wąska 14. Adres e-mail: saplegionowo@saplegionowo.pl.
2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
2.1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie językowym oraz kontakt w celu omówienia możliwości uczestnictwa w kursie i przedstawienia oferty, – podstawa prawna – zgoda poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu danych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia roku szkolnego, w którym ma miejsce kurs, na który dana osoba chce się zapisać.
2.2. marketing produktów i usług Szkoły SAP oraz podmiotów współpracujących ze Szkołą SAP, - podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Odbiorcy danych:
3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie da­nych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla admi­nistratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, do­stawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kance­larie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Szkołę SAP usług,
4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdej osobie przy­sługuje prawo:
5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpo­średniego, w tym profilowania.
5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Szkoły SAP oraz podmiotów współpracujących ze Szkołą SAP. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
5.4. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Szkoły SAP danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie uży­wanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5.5. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro­ną danych osobowych.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy