Request edit access
INFORMATION FORM | PHIẾU THÔNG TIN
Dear Parents, if you wish to visi the school or to be consulted by our admission staff, please fill and submit the information below | Kính thưa Quý phụ huynh, nếu Quý vị muốn được tham quan trường hoặc được tư vấn tuyển sinh, xin vui lòng điền và nộp thông tin bên dưới.

Office hour from Monday to Saturday | Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Morning | Buổi sáng 7:30 - 11:30
- Afternoon | Buổi chiều 13:00 - 17:00

Admission team | Ban tư vấn tuyển sinh
- Email: admissions@vfis.tdtu.edu.vn
- Hotline: 0903 996 232 | 0944 514 477
Parent's full name | Họ và tên phụ huynh *
Your answer
Email address | Địa chỉ email *
Your answer
Contact number | Số điện thoại *
Your answer
Residential address | Địa chỉ nơi ở
Your answer
Occupation | Nghề nghiệp
Your answer
Nationality | Quốc tịch
Your answer
First Child's full name | Họ và tên con thứ nhất *
Your answer
First child's date of birth | Ngày tháng năm sinh con thứ nhất *
MM
/
DD
/
YYYY
First child's current class and school | Lớp và trường đang theo học của con thứ nhất *
Your answer
Second child's full name | Họ và tên con thứ hai
Your answer
Second child's date of birth | Ngày tháng năm sinh con thứ hai
MM
/
DD
/
YYYY
Second child's current class and school | Lớp và trường đang theo học của con thứ hai
Your answer
Preffered forms of communication | Hình thức tư vấn mong muốn *
Visiting date | Ngày tham quan
MM
/
DD
/
YYYY
Visiting time | Thời gian tham quan
How did you come to know about VFIS? | Bạn biết VFIS từ đâu? *
Required
Question for the school | Câu hỏi cho nhà trường
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ton Duc Thang University. Report Abuse