Request edit access
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jej celem jest poznanie Państwa opinii dotyczących efektywności działań promocyjnych i aktywizacyjnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba na lata 2014-2020.
Państwa spostrzeżenia są dla nas niezwykle cenne, gdyż chcemy dokonywać usprawnień w celu pełniejszego dopasowania się do Państwa potrzeb.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu udzielonego wsparcia.

Zebrane w ankiecie informacje będą wykorzystane jedynie do celów statystycznychi analizowane w postaci zbiorczych wyników.

1. Czy słyszał/a Pani/Pan o jakichś programach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej?
2. Czy kiedykolwiek widział/a P Pani/Pan znak graficzny (logo) Unii Europejskiej
3. Proszę powiedzieć, gdzie widział/a Pani/Pan znak graficzny (logo) Unii Europejskiej?
4. Proszę powiedzieć, czy widział/a Pan/Pani znak graficzny (logo) PO RYBY 2014-2020?
5. Proszę powiedzieć, gdzie widział/a Pan/Pani znak graficzny (logo) PO RYBY 2014-2020?
6. Czy kiedykolwiek spotkał/a się Pani/Pan z nazwą „Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba”?
6.1 Jeśli spotkał/a się Pan/Pani z nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba?” proszę napisać gdzie
7.Na ile zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza z poniższymi twierdzeniami dotyczącymi działań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działań Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba? przynoszą korzyści: Polsce
Zdecydowanie nie przynoszą korzyści)
Zdecydowanie przynoszą korzyści
Województwu
Miejscowości
Mnie
8. Na jakie cele Pana/Pani zdaniem przeznaczone są środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego?
9. Kto Pani/Pana zdaniem może uczestniczyć w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działań Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba?
10. Czy Pana/Pani zdaniem, ilość informacji dotyczących działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działań Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba jest:
11. Czy słyszał/a Pan/Pani o następujących działaniach promocyjno-informacyjnych realizowanych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Jurajska Ryba?
12. Z jakiego źródła informacji chciałby/aby Pan/Pani pozyskiwać informacje na temat działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działań Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba?
13. Z jakiego źródła informacji dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości aplikowania o środki w ramach działań Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba?
14. Czy wie Pan/Pani, że funkcjonuje Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba?
15. Czy odwiedził/a Pan/Pani stronę internetową Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba?
Jeśli odpowiedź brzmi „tak” proszę odpowiedzieć czy strona była
16. Czy kiedykolwiek odzwiedził/a Pan/Pani profil Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba na Facebook’u?
Jeśli odpowiedź brzmi „tak” proszę odpowiedzieć czy informacje w nim zawarte były
17. Czy kiedykolwiek uczestniczył/a Pan/Pani w spotkaniach informacyjno-promocyjnych lub ewaluacyjnych Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba?
Jeśli odpowiedź brzmi „tak” proszę odpowiedzieć gdzie odbyło się to spotkanie…………..
Your answer
18. Czy korzystał/a Pan/Pani z usług oferowanych przez Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Jurajska Ryba w zakresie w ubieganiu się o dofinansowanie i/lub realizacji projektów?
19. Jak ocenia Pan/Pani poziom trudności ubiegania się o pomoc finansową?
Jak ocenia Pan/Pani poziom trudności ubiegania się o pomoc finansową?
20. W ramach jakiego przedsięwzięcia został złożony przez Pana/Panią wniosek o dofinansowanie?
Your answer
21.Czy organizowane przez Rybacką Lokalną Grupę Działania Jurajska Ryba działania spełniły Pana/Pani oczekiwania?
Płeć
Wiek *
Gmina *
Sektor *
Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service