Spotkanie informacyjne dot. działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych, Opole, 10.02.2017 r., godz. 10:00
Formularz „Środa z Funduszami dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego, Opole, 06.04.2016 r., godz. 10:00” nie przyjmuje już odpowiedzi.

Jeśli uważasz, że to pomyłka, spróbuj skontaktować się z właścicielem formularza.

This form was created using Google Forms. Create your own