Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ สอ.พช
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน เลือกข้อละ 1 คำถาม
เพศ *
ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน เลือกข้อละ 1 คำถาม
อายุ *
ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน เลือกข้อละ 1 คำถาม
ประเภทสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด *
ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน เลือกข้อละ 1 คำถาม
ท่านได้ใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องใด *
ทำเครื่องหมายที่ตรงกับการใช้บริการของท่านในแต่ละครั้ง สามารถเลือกได้มากว่า 1 ข้อ
Required
ท่านพึงพอใจบริการของสหกรณ์ในด้านใดมากที่สุด *
ทำเครื่องหมายที่ตรงกับการใช้บริการของท่านในแต่ละครั้ง สามารถเลือกได้มากว่า 1 ข้อ
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy