Request edit access
АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „АСПАРУХОВО“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
С цел подобряване работата ни по предоставяне на административни услуги на гражданите ще сме Ви благодарни да споделите Вашето мнение за качеството на административното обслужване в нашата администрация, като отговорите на следните въпроси.
Моля, отбележете със знака „Х“ вашия отговор.
1. Ползвали ли сте досега услугите на нашата администрация? *
2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга? *
3. Откъде получихте първоначална информация за извършваните от районната администрация услуги? (възможен е повече от един отговор) *
Required
4. Информацията, която получихте от служителите на район „Аспарухово“ е: *
Required
5.1. Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват по отношение на компетентност: *
Required
5.2. Как оценявате отношението на служителите спрямо гражданите : *
Required
6. Ако въпросът не е бил от компетентността на служителя от деловодството, бяхте ли насочени към съответен експерт от районната администрация? *
7. Спазват ли се законовите срокове за извършване на заявената от Вас административна услуга? *
8. Доволни ли сте от работното време на районната администрация? *
9. Кои канали за предоставяне на информация са най-подходящи според Вас? *
Required
10. Как бихте реагирал/а, ако станете свидетел на корупционни действия или жертва на подобно отношение? *
Required
11. За самите Вас:
11.1. Вие сте? *
11.2. На колко години сте? *
11.3. Вашето образование е: *
12. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в район „Аспарухово“?
Your answer
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!
Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Моля, поставете попълнената от Вас анкетна карта в кутията с надпис „Предложения, мнения и препоръки“ в сградата на районната администрация.
Благодарим Ви за участието!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service